Firmám hrozí další rána v ceně elektřiny

peníze

Energetický regulační úřad připravil návrh cenového rozhodnutí pro rok 2022, které velkým průmyslovým odběratelům elektřiny může navýšit platbu za podporované zdroje energie o 50 %. Tímto rozhodnutím by se firmám ještě více zvýšila cena elektřiny, což omezí potřebné investice a ještě více zvýší inflační tlaky. Podniky budou nuceny vyšší cenu elektřiny aspoň zčásti promítnout do koncových cen svých produktů. Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá MPO a vládu, aby vyslyšely návrh Svazu průmyslu a snížily poplatek za POZE.

„Žádali jsme vládu, aby řešila růst cen energie i pro firmy. Místo snížení poplatku na POZE, které jsme navrhovali, nás čeká jeho zvýšení. Nečinnost vlády tak nyní firmám zasadí další ránu,” říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tato situace je společně s vládním návrhem zákona o nekoncepční změně využití prostředků v Modernizačním fondu dalším problémem pro český průmysl a jeho konkurenceschopnost.

Pokud by vláda vyslyšela návrh Svazu průmyslu a dopravy ČR, který má Ministerstvo průmyslu a obchodu k dispozici, cena elektřiny by se snížila pro všechny odběratele v průmyslu i pro domácnosti. „Vyzýváme Ministerstvo průmyslu a obchodu a vládu, aby přestaly ignorovat rostoucí cenu elektřiny v průmyslu a vyslyšely návrh Svazu průmyslu,” apeluje Bohuslav Čížek.

ROSTOUCÍ CENY ENERGIE JSOU PROBLÉMEM PRO FIRMY VŠECH VELIKOSTÍ
Skokový nárůst cen energie představuje pro některé firmy nákladový šok a společně s nedostatkem pracovních sil, problémy v logistice, násobným zdražováním, nedostatkem či značným zpožděním dodávek řady vstupů brzdí růst ekonomiky. Vyšší cena energie znamená pro nejvíce dotčená energeticky náročná průmyslová odvětví navýšení nákladů o miliardy korun ročně a ovlivnění jejich konkurenceschopnosti. Snižují se tím zdroje, které by firmy mohly investovat do svého rozvoje, nových technologií nebo projektů souvisejících se zelenou transformací.

Svaz průmyslu už na problémy spojené s růstem cen nedávno upozornil v tiskové zprávě zde.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu