Firmy mohou začít žádat o dotace na svou inovaci

agentura pro podnikani a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu Inovace.

Firmy tak mohou začít žádat o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci. Zvýhodněné jsou všechny projekty na efektivnější nakládání s vodou pro řešení rizik spojených s projevy sucha. Podnikatelé mohou získat na jeden projekt až 75 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 1. září 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 29. ledna 2021. Pro žadatele je připraveno celkem 1,5 miliardy korun.

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti českých firem. „Výzva je určená především malým a středním podnikům, které mohou dotace využít k zavedení unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem nebo vlastním ukončeným výzkumem a vývojem nebo pro zvýšení efektivity interních procesů v oblasti inovací,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Celkovým důsledkem finanční podpory do inovací firem by pak měl být nárůst počtu českých firem v pozicích technologických lídrů“.

Výzvy mohou využít také velké podniky, a to na projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.

Malé podniky mohou v předložených projektech získat 45 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. U středních podniků je to 35 % a u velkých podniků 25 %. V aktuální výzvě jde o podporu ve výši minimálně 1 milion korun a maximálně 75 milionů korun. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-viii-inovacni-projekt/

V programu Inovace bylo dosud podpořeno 849 projektů za téměř 9 miliard korun. Proplaceno v něm zatím bylo bezmála 5 miliard korun. Díky podpoře z programu Inovace například jihomoravská firma Kornfeil zahájila výrobu ekologičtějších pekařských pecí a kotlů. Novým výrobkem reagovala na poptávku zákazníků – malých, středních i průmyslových pekáren, kteří upřednostňují využívání obnovitelných zdrojů energie před fosilními palivy a zároveň chtějí svou činností přispět k udržení a zkvalitnění životního prostředí. Firma Crytur díky podpoře zavedla výrobu převratného produktu monokrystalického konvertoru, který se využívá pro zabudování v intenzivních zdrojích světla. Jeho vývoj umožnil překonat jeden z hlavních problémů při zvyšování světelného výkonu LED diod – přehřívání fosforu. Nové řešení je chráněno několika světovými patenty a je natolik účinné, že dovoluje použít LED diody ve světelných zdrojích velmi kvalitních promítacích projektorů, kde je vyžadován nejen velký výkon, životnost, ale i dokonalá věrnost podání barev. Pro Crytur znamenal nový unikátní výrobek vstup na trh osvětlovací techniky a dal firmě velkou příležitost k dalšímu růstu. Firma Petrof zase finanční podporu využila na nákup speciálních strojů na přesné opracování litiny a dřeva a zahájila díky tomu výrobu čtyř nových modelů klavírů a pianin, které vyvinula. Tato nová řada produktů s vyššími funkčními a užitnými parametry firmě umožnila oslovit nové zákazníky a proniknout na nové trhy.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo