Firmy mohou žádat o dotace na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

agentura pro podnikani a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Aplikace. Firmy a výzkumné organizace mohou žádat o finanční podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žádané jsou zejména projekty s významnými pozitivními vlivy na životní prostředí. Výzvu vyhlásilo 28. května 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 31. července 2021. Pro žadatele je připraveno celkem 2,5 miliardy korun.

Výzva podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem získávat nové znalosti pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. „Žadatelé mohou finanční podporu využít například pro náklady na smluvní výzkum a poradenské služby, mzdy a pojistné výzkumných pracovníků a techniků nebo na nástroje, přístroje a vybavení pro účely projektu“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Výsledkem podpořených projektů by pak měly být například nové ověřené technologie, užitné a průmyslové vzory, funkční vzorky, prototypy nebo softwary s cílem inovovat a zvýšit tak konkurenceschopnost českých firem na světových trzích.

Ve výzvě jsou zvýhodněny malé a střední podniky, které mohou podat až tři žádosti o podporu. Pro velké podniky je bez omezení vyčleněno 100 milionů korun. Kromě této alokace pak mohou velké podniky podat žádost, pokud se jedná o projekt ve spolupráci s výzkumnými organizacemi nebo s malými a středními podniky nebo se jedná o projekt s významným pozitivním dopadem na životní prostředí. Na každý projekt mohou firmy získat podporu až 70 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 2 miliony korun a maximálně 100 milionů korun. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné tady.

V programu Aplikace bylo dosud podpořeno 1003 projektů za téměř 13 miliard korun. Firmám už bylo proplaceno více než 5,5 miliard korun.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo