Firmy mohou žádat o dotace na rozvoj inteligentních sítí podporujících zapojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR

Pro žadatele jsou ve výzvě OP TAK připraveny celkem 3 miliardy korun. Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM. O dotace na rozvoj inteligentních sítí (Smart Grids) podporujících zapojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR mohou žádat licencované velké podniky z oblasti energetiky. Výzvu vyhlásilo 31. března 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 25. ledna 2024.

solar

 

„Žadatelé mohou podporu využít na realizaci technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů. Mezi podporované činnosti dále patří pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace, pořízení SIM mobilního operátora, relé boxů pro řízení zátěže a implementace odečtové a datové centrály včetně zajištění komponent pro zabezpečení a úpravy ostatních souvisejících IT systémů a dispečinku,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Finálním cílem je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům. Firmy mohou v této výzvě získat 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 2 miliardy korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné zde.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

Reklama

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.

Zdroj zprávy: Agentura pro podnikání a inovace
API