Firmy mohou žádat o dotace na vlastní výzkumnou infrastrukturu

agentura pro podnikani a inovace

Pro žadatele je ve výzvě OP TAK připravena 1 miliarda korun. Praha, 2. června 2023 – Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Potenciál. Firmy tak mohou žádat o finanční podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Výzvu vyhlásilo 19. května 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 25. září 2023.

Záměrem výzvy je zvýšit počet podniků s vlastní výzkumnou infrastrukturou a podpořit tak inovační kapacity. Žádoucí je také prohloubení spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi.

„Zvyšování výzkumných a inovačních kapacit v českých firmách povede ke zlepšení podmínek pro zapojení do evropského výzkumného prostoru a ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Žadatelé mohou finanční podporu využít na technologie, zařízení a jiné vybavení, které je nezbytné pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit jejich výzkumného centra.,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy mohou v této výzvě získat až 70 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 100 milionů korun na
jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné na webu.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

ADK

Reklama

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP
TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.

Zdroj zprávy: Agentura pro podnikání a inovace
API