Firmy mohou získat podporu na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu 19. září 2019 vyhlásilo Výzvu VI programu Potenciál v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace pro Výzvu VI programu Potenciál I je stanovena ve výši 1 mld. Kč.

Výzva je určena převážně malým a středním podnikům a dále pak na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065), resp. na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a malým a středním podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. října 2019 do 16. prosince 2019.

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

V rámci Výzvy mohou firmy získat podporu na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu a která s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí hodnocení a výběr projektů.

Výzva je uveřejněna na tomto odkaze.