Firmy Synthesia a Explosia uzavřely memorandum o spolupráci

explosia

Firmy Synthesia a Explosia podepsaly memorandum o strategické spolupráci, které otevírá prostor pro rozšíření společných aktivit obou společností při navyšování objemu výroby munice ze strany Explosie a dále produkce nitrocelulózy ze strany Synthesie. Explosia plánuje do navýšení výroby investovat až dvě miliardy korun. Jednání o konkrétní formě spolupráce budou následovat. Cílem je optimalizace výrobních procesů a zvýšení efektivity.

explosia synthesia

Foto: Synthesia a.s.

 

„Státní společnost Explosia má významné postavení na evropském trhu s municí, což potvrdila i nedávným ziskem grantu od Evropské komise pro rozvoj své výroby. Poptávka po produktech společnosti roste a naším cílem je navýšit její kapacity a posílit její postavení na trhu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „S tímto navýšením by mohl pomoci rozvoj spolupráce s firmou Synthesia, která je dodavatelem nitrocelulózy, významné pro výrobu produktů firmy Explosia. Společné memorandum umožní prozkoumat možnosti rozvoje této spolupráce tak, aby byla efektivní a produktivní.“

explosia logoStátní Explosia do konce roku 2026 plánuje investovat přibližně dvě miliardy korun do výroby bezdýmných prachů a hnacích náplní na velkorážovou munici. Firma Synthesia, která je bezprostředním sousedem společnosti Explosia v rámci jejího areálu, je hlavním dodavatelem nitrocelulózy a chystá se investovat do navýšení její výroby. Proto obě strany uzavřely memorandum o spolupráci, jehož cílem je, aby tyto investice přinesly pro obě strany maximální přidanou hodnotu. Jednou z možností je i založení společného podniku, což umožní maximalizovat možné synergické efekty spolupráce. Jisté je, že se nebude měnit struktura obou společností.

„Pevně věřím, že prohloubení této spolupráce přinese pozitivní výsledky nejen pro zúčastněné strany, ale i posílení obranyschopnosti České republiky,“ komentuje memorandum Radomír Krejča, předseda představenstva Explosia.

Účelem memoranda je projevit závazek obou stran jednat do konce roku o spolupráci při realizaci těchto investic pouze mezi sebou. Jde o standardní součást podobných obchodních jednání. Jejich cílem je prověřit možnosti spolupráce, která bude v souladu s ekonomickými a bezpečnostními zájmy České republiky a následně rozhodnout o dalším postupu.

„Zájem o nitrocelulózu i produkty firmy Explosia je momentálně logicky velmi vysoký. Obě firmy pracují na masivních investicích do rozšíření výroby, vidíme proto jako přirozené, že vedeme dialog o prohloubení spolupráce ať už na smluvní bázi nebo formou založení společného podniku,“ říká Jan Kadaník, předseda představenstva Synthesia.

synthesiaFirma Synthesia aktuálně vyrábí zhruba šest tisíc tun nitrocelulózy ročně a plánované investice do rozšíření by tento objem mohly navýšit ještě o 16 procent. Celkově by mělo jít až o miliardu korun, investice by měly být dokončeny v roce 2026.

Státní Explosia plánuje v rámci rozšíření svých aktivit využít také dotaci od Evropské komise ve výši 10 milionů eur, kterou získala v rámci programu ASAP. Cílem tohoto programu je podpora navýšení výroby zejména dělostřelecké munice a raketových střel v Evropě. Jedná se o reakci jak na navýšení poptávky po dělostřelecké a raketové munici ze strany jednotlivých členských států EU, tak i na snahu podpořit bojující Ukrajinu. Plány jsou reakcí na vysokou poptávku po produktech Explosie ve světě i na potřebu posílit český a evropský obranný průmysl.

Plán je navýšit výrobu bezdýmných sférických prachů na téměř trojnásobek – od současných 450 tun až k 1200 až 1500 tunám ročně od roku 2026. Dále chce Explosia zvýšit výrobu celospalitelných hnacích náplní pro velkorážovou munici z 80 tisíc kusů na 200 tisíc kusů ročně od roku 2027. Navýšení výrobní kapacity by mělo být založeno na využívání moderních technologií a na vyšší míře automatizace.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo