FOR INDUSTRY 2018 jako vhodná součást vašich marketingových a obchodních aktivit v roce 2018

FOR Industry

Blíží se konec roku 2017 a s ním se pro společnosti dodávající zařízení, technologie a služby pro sektor strojírenství blíží i termín ukončení možnosti zvýhodněné registrace na veletrhu FOR INDUSTRY 2018.

Obchodní a průmyslové společnosti ve své trvalé snaze prohloubit stávající spolupráci se svými zákazníky i najít zákazníky nové mají díky novým, stále se vyvíjejícím marketingovým a komunikačním postupům možnosti oslovovat již existující i nové potenciální zákazníky průběžně, avšak stále nezastupitelné místo v tomto procesu hraje a zajisté i bude hrát aktivní účast na veletrzích a výstavách s cílem presentovat zde své tradiční i nové produkty a dále navazovat pracovní a osobní kontakty, které jsou pro obchodní úspěch doma i v zahraničí nezbytné. V případě, že se společnost rozhodne na veletrhu vystavovat, lze v dostatečném časovém předstihu připravit stánek i program jednání, tak aby návštěvníky i potenciální zákazníky zaujal a dal tak prostor k úspěšným obchodně – technickým jednáním. Při přípravě stánku je vhodné využít odborných služeb pořadatele s dlouholetými zkušenostmi a úspěchy – společnost ABF a.s. Individuální přístup ke každému vystavovateli a jeho požadavkům je samozřejmostí, stejně jako kvalitní zajištění informovanosti návštěvníků.

Veletrh FOR INDUSTRY 2018 je pro tento přístup společností ideální příležitostí z několika důvodů – velmi dobré zázemí v PVA Letňany s dobrou a spolehlivou dopravní dostupností, širokou škálou doprovodných i podpůrných služeb a programů. Vše navíc za příznivé ceny, čímž lze výrazně ušetřit finanční prostředky, které lze následně efektivně využít ve prospěch společnosti.

Využijte proto časově omezenou možnost a registrujte se k účasti na veletrhu jako vystavovatelé ještě do konce tohoto roku.

Veletrh FOR INDUSTRY 2017 navštívilo více než 7.000 návštěvníků, kteří měli možnost se seznámit s novými vývojovými trendy v oblasti strojírenství a jeho jednotlivých oborů, stroji, zařízeními a technologiemi tuzemských i zahraničních výrobců a dodavatelů.

V současné době svoji účast na veletrhu již závazně potvrdila řada renomovaných společností – např. TAJMAC-ZPS, SANDVIK COROMAT, DEOM, KASYS, TAIMA, WEMAC, ITFutuRe, INDEVA, MISTR CAM, WORKS L&W, KEYNCE INTERNATIONAL, OTECO CZ atd., což svědčí o významu a vhodnosti této veletržní akce.

Součástí veletrhu budou i specializované akce – JOBS 2018, který je zaměřen na oblast řešení problémů dlouhodobě přetrvávajícího nedostatku pracovníků v ČR, formou nabídky pracovních pozic v průmyslových oborech a dále i ENERGO SUMMIT 2018 jako platforma pro výměnu názorů a doporučení pro další směřování energetiky v ČR i EU.