Gazelle Akcelerátor – připojte se výzvě roku 2022

gazelle acelerator ncp

Startupy a SME! EIT Manufacturing právě spustilo výzvu akcelerátoru Gazelle! Výzva roku 2022 na připojení k programu Gazelle Accelerator společnosti EIT Manufacturing je nyní otevřena!

gazelle acelerator

Co je program Gazelle Accelerator?
Program Gazelle Accelerator se zaměřuje na podporu stávajících technologických společností, malých a středních podniků, začínajících a rozšiřujících podniků, a to akcelerací jejich mezinárodních obchodních, inovačních a finančních kapacit.

Program se zaměřuje na technologicky založené společnosti (malé a střední podniky, začínající podniky a začínající podniky), které vyvíjejí řešení pro řešení některých výrobních technických výzev, které již identifikovali klíčoví evropští průmysloví hráči v rámci Průmyslu 4.0. Podrobnosti o výzvách jsou k dispozici ve formuláři žádosti níže.

Vybrané společnosti získají podporu rozvoje podnikání, podporu inovací, podporu internacionalizace a služby zakládání podniků na míru.

KDY?
Výzva se otevírá 6. dubna 2022
Výzva bude ukončena se zavírá 6. května 2022

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?
Abyste se mohli přihlásit:

Zdroj zprávy: Národní centrum Průmyslu 4.0
národní centrum průmyslu