GE Aviation Czech a ČVUT budou spolupracovat na testování trvale udržitelných paliv

GE Aviation

Přijetí globální ambice GE snížit emise uhlíku a dosáhnout udržitelnější budoucnosti leteckého průmyslu je poslání: ČVUT a GEAC hodlají využít své schopnosti a odborné znalosti v oblasti letectví, pokročilých strojírenských technologií a konstrukce s cílem dokončit úspěšnou demonstraci motoru Catalyst společnosti GE s použitím schválené směsi SAF.

Jako jedno z největších výzkumných a vývojových partnerství veřejného a soukromého sektoru v Evropě odstartované v říjnu 2016 za účelem spojení úsilí s cílem vybudovat ekosystém pro letecké technologie – na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu oznámily ČVUT a GE Aviation Czech rozšíření své spolupráce na testování využití trvale udržitelných paliv – Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Zbrusu nový turbovrtulový motor Catalyst, který je prvním turbovrtulovým motorem vyvinutým v Evropě po 50 letech, dokončil svůj první let 30. září tohoto roku a v současné době pokračuje ve své testovací kampani v Berlíně. Zkušební letadlo Beechcraft King Air (Flying Test Bed)následně poletí na letiště v Hradci Králové, kde mají GEAC a ČVUT své partnerské centrum se čtyřmi nejmodernějšími pozemními testovacími zkušebnami.

„ČVUT a GEAC plánují testy s novým turbovrtulovým motorem Catalyst s využitím SAF, protože dekarbonizace letectví je klíčovým tématem v rámci EU Green Deal a klíčovým cílem výzkumu a vývoje,“ řekl Michael Valášek, děkan Fakulty strojní ČVUT. „Očekáváme, že zprobíhající kampaně na testovacím letadle získáme významné výsledky a solidní data dalším ověřováním kompatibility motoru Catalyst se SAF nyní i v budoucnu.“

„Jsme velmi pyšní na tuto spolupráci, která začala před 5 lety vytvořením unikátního ekosystému a vývojem metodiky systému preventivního sledování kondice turbovrtulových motorů, následně dosáhla dalšího milníku, prvního letu po tisíci zkušebních hodinách na našich zkušebnách a nyní se bude vyvíjet v oblasti udržitelného letectví budoucnosti“ řekl Milan Šlapák, generální ředitel GE Aviation Czech. „Zkušebny na letišti v Hradci Králové budou od roku 2022 zajišťovat testování SAF, zatímco tým expertů a inženýrů z GEAC a ČVUT už začal s přípravnými pracemi na novém Catalyst motoru, který je připraven otevřít novou éru v leteckém průmyslu.

Motor Catalyst, který měl sloužit pro řadu 850 – 1600 SHP, nasbíral více než 2 600 hodin testovacího provozu: společná práce GEAC a ČVUT přispěla konkrétně k 1 337 z těchto hodin a dokončila 7 experimentů (2 probíhají a 3 již naplánované), a vygenerovala přes 200 terabajtů dat.

Catalyst se vyznačuje nejlepším celkovým tlakovým poměrem 16:1 v oboru, je schopen dosáhnout až o 20 procent nižšího spalování paliva a také nižších emisí CO2. Odborné znalosti GE budou přínosem pro spolupráci mezi GEAC a ČVUT. Všechny GE a GE partnerské motory v provozu dnes i v budoucnu by mohly plně fungovat s čistými udržitelnými palivy (SAF).

O společnosti GE Aviation
GE Aviation, provozní jednotka společnosti GE (NYSE: GE), je předním světovým výrobcem proudových a turbovrtulových motorů, dílů a integrovaných systémů pro komerční, vojenské, obchodní a obecné letectví. Podporu svých produktů zajišťuje společnost GE Aviation prostřednictvím své celosvětové servisní sítě. Další informace najdete na adrese www.ge.com/aviation.

O CVUT
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je s 8 fakultami jednou z největších univerzit v České republice a je nejstarším nevojenským technickým ústavem na světě. Výzkumné a vývojové aktivity se uskutečňují v Centru letectví a kosmického výzkumu, založeném v roce 2016, s vynikajícími výsledky a pokročilou infrastrukturou v přední vědecké oblasti leteckého a leteckého výzkumu na Fakultě strojního inženýrství ČVUT (FSI). Pro více informací navštivte http://fs.cvut.cz/aasrc

Zdroj zprávy: GE Aviation Czech
GE Aviation