GE Hitachi Nuclear představila projekt malého modulárního reaktoru. Zapojit by se mohly i české firmy a výzkumné instituce

GE Hitachi Nuclear Energy

Po společnosti NuScale Power je GE Hitachi Nuclear Energy druhou firmou, která na Ministerstvu průmyslu a obchodu představila projekt malého modulárního reaktoru a diskutovala se zástupci českých podniků a výzkumných institucí o možné spolupráci.

GE Hitachi Nuclear Energy

Na MPO se uskutečnil kulatý stůl společností GE Hitachi Nuclear Energy a Hitachi-GE Nuclear Energy. Jejich vedení představilo základní design projektu malého modulární reaktoru BWRX-300 zástupcům českého průmyslu, ÚJV řež, ČEZ, ČVUT a MPO. Přítomno bylo jedenáct českých firem, které reprezentovaly komplexní průřez schopností českého energetického průmyslu od projektování, výrobu komponent, výstavbu až po uvádění do provozu a provoz jaderných elektráren.

Seminář zahájil ředitel odboru jaderné energetiky Tomáš Ehler z MPO, přítomni byli rovněž představitelé velvyslanectví USA a Japonska v České republice. „Projekty malých modulárních reaktorů jsou v poslední době stále více diskutovány jako vhodné bezemisní alternativy pro zajištění dodávek elektrické energie a tepla. Netýká se to jen těžko přístupných oblastí, pro které byly původně určeny, ale lze je stejně tak dobře využít v obydlených oblastech,“ říká ředitel Tomáš Ehler.

GE Hitachi Nuclear Energy

Reaktor BWRX-300 je lehkovodní varný reaktor o instalovaném výkonu 300 MWe s pasivními bezpečnostními systémy. GE Hitachi deklaruje, že bude nákladově efektivní, investiční náklady by měly činit 2 000 USD/kW. První realizace by měla být dokončena v roce 2028.

Na semináři se diskutovalo nejen o technickém řešení projektu, ale především o možnostech spolupráce českých firem s americkými a japonskými, což byl hlavní cíl akce. Zástupci společností GE Hitachi Nuclear Energy a Hitachi-GE Nuclear Energy seznámili české firmy s možností zapojení do jejich dodavatelských řetězců pro evropský trh. Nejvýznamnější prostor pro český průmysl při výstavbě se nabízí v části turbínového ostrova a při realizaci stavebních částí projektu. V neposlední řadě má potenciál i spolupráce ve výzkumu a školství.

O spolupráci GE Hitachi Nuclear Energy a ČEZ na zkoumání ekonomické a technické proveditelnosti potenciální výstavby reaktoru BWRX-300 v České republice informujeme v této tiskové zprávě.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR