Generální ředitel ABB Björn Rosengren se podělil o své první dojmy ze strategie ABB Group

ABB logo male

Dne 10. června 2020 ve 14.00 středoevropského letního času proběhl webcast s investory, v jehož průběhu se generální ředitel ABB Björn Rosengren podělil o své první dojmy ze strategie ABB Group, které získal od počátku svého působení v ABB, a detailně představil priority pro nejbližší dobu.

Mezi nejdůležitější body patřilo:

  • ABB-OS se úspěšně vyvíjí v nový provozní model ABB Way
  • Jasné zaměření na decentralizovaný obchodní model s 18 divizemi s plnou odpovědností za vlastní činnost
  • Upřednostnění stability a ziskovosti před růstem
  • Dosažení klíčové role pomocí aktivního řízení portfolia
  • V následujících čtvrtletí bude třeba čelit následkům pandemie onemocnění COVID-19 a poklesu cen ropy
  • Střednědobé finanční cíle ABB Group zůstávají v platnosti
  • Prodej společnosti Power Grids probíhá podle plánu a bude dokončen v druhém čtvrtletí 2020
  • ABB je na správné cestě k dosažení úspor nákladů ve výši 500 miliónů USD

„Mám za sebou prvních 100 dnů jako CEO společnosti, a tak mohu zcela odpovědně říci, že ABB má dobré základy, na nichž lze stavět. Naše technologie a výrobky respektují hlavní tržní trendy a potřeby zákazníků, jako je například zavádění e-mobility, automatizace výroby, digitální řešení a udržitelná produktivita,“ uvedl Björn Rosengren. „Nyní naše silné postavení využijeme k vytváření vynikající hodnoty pro naše zákazníky, zaměstnance a akcionáře pomocí decentralizovaného obchodního modelu, doplněného zaměřením na řízení výkonu, upřednostněním stability a ziskovosti před růstem a aktivním řízením našeho portfolia.“

Střednědobé finanční cíle společnosti, tedy 3-6% roční růst tržeb (oproti předchozímu roku), provozní marže EBITA ve výši 13-16 procent, ~100% míra konverze hotovosti (CCR), 15-20 % ROCE a čistý zisk na akcii rostoucí rychleji než tržby, zůstávají v platnosti. Aktuální informace ke strategii včetně dlouhodobých cílů v oblasti udržitelnosti do roku 2030 oznámíme v listopadu letošního roku v průběhu Capital Market.

V současné době má ABB před sebou složité období, v němž si bude muset poradit s následky globální pandemie nemoci COVID-19 a poklesu cen ropy. Tyto skutečnosti vyvolaly pokles poptávky na příklad v automobilovém a energetickém průmyslu, negativní dopad mají i omezení v oblasti cestování a dodavatelských řetězců. Dobrou zprávou je, že se čínský trh nadále zotavuje, a že odvětví dopravy, výroby potravin a nápojů a datových center nebyla pandemií a poklesem cen nějak významně zasažena.

„Zdraví a bezpečnost všech zainteresovaných stran zůstává v těchto náročných časech klíčovou prioritou. Současně se s maximální intenzitou snažíme zmírnit dopady krize rostoucím počtem virtuálních návštěv u zákazníků, nastavením výrobních kapacit dle poptávky a striktní správou hotovosti,“ uvedl Rosengren.

V proběhlém webcastu hovořil rovněž Timo Ihamuotila, CFO. Uvedl, že priority v oblasti alokace kapitálu ABB zůstávají nezměněny a že prodej společnosti Power Grids firmě Hitachi by měl být podle očekávání ukončen koncem druhého čtvrtletí roku 2020. ABB je nadále připraveno realizovat program zpětného odkupu akcií s využitím čistých peněžních výnosů z transakce. Tento krok hodlá ABB realizovat efektivním a odpovědným způsobem, s přihlédnutím k daným okolnostem. Hotovost bude vrácena akcionářům ve formě rostoucích udržitelných dividend z akcií, cílem ABB je udržet si úvěrový rating „single A”.

Tvorba vynikající hodnoty pomocí nového provozního modelu ABB Way
Klíčovým prvkem strategie společnosti ABB, který jí umožní vytvářet vynikající hodnotu, je pokračující decentralizace obchodního modelu. V posledních 18 měsících ABB úspěšně ukončilo dlouholeté využívání maticové organizace a více odpovědnosti přeneslo na čtyři provozní jednotky: Elektrotechnika, Průmyslová automatizace, Pohony a Robotika a automatizace.

V dalších krocích bude ABB využívat nový provozní model ABB Way, specifikující procesy i strategie, propojující jednotky a oblasti s korporátním centrem a sjednocující společnosti Skupiny pod značku ABB. ABB Way se postupně vyvíjí ze stávajícího modelu ABB-OS, v jehož rámci se daří plnit cíl úspor nákladů ve výši 500 mi USD. Veškeré výhody tohoto modelu by se měly projevit v průběhu roku 2021.

Také platformu ABB AbilityTM, úspěšně uvedenou na trh v roce 2016, budou řídit jednotlivé provozní jednotky, nikoliv korporátní centrum. Toto uspořádání jednotkám umožní rychle a efektivně vytvářet nová softwarová řešení. Platforma ABB Ability™ v současné době nabízí více než 160 digitálních řešení, z nichž některá vznikla v rámci partnerství se špičkovými společnostmi, jako je na příklad Microsoft, Hewlett Packard Enterprise nebo Ericsson.

V dalším kroku, v jehož rámci chce ABB přesunout provozní činnosti ještě blíže svým zákazníkům, vznikne v rámci 4 hlavních jednotek 18 divizí. Více informací o těchto divizích a aktuálních strategiích pro provozní jednotky bude poskytnuto během Capital Markets Day v listopadu 2020. Finanční výsledky bude ABB i nadále hlásit na základě čtyř provozních jednotek.

„Posílíme řízení výkonnosti pomocí nového bodovacího systému, založeného na transparentní a standardizované sadě klíčových ukazatelů výkonu (KPI). Očekávám, že vedení upřednostní dosažení stabilní struktury a ziskovosti před růstem,“ uvedl Rosengren. „Cílem každé divize bude stát se číslem jedna nebo dvě v příslušném tržním segmentu.”

V rámci nového organizačního schématu hodlá společnost ABB pokračovat v revizi svého portfolia, aby se ujistila, že je nejlepším vlastníkem z hlediska strategické atraktivity, potenciálu tvorby hodnoty a vhodné struktury.

„Důležitější roli než dříve bude na naší další cestě hrát správa portfolia a nebudeme se vyhýbat zřizování, rušení nebo růstu divizí,“ uvedl Rosengren a dodal: „Ve střednědobém výhledu neplánujeme žádné významné akvizice. ”

V rámci ABB Way se budou korporátní funkce zaměřovat na finanční, strategické a řídicí aktivity, jejich realizací se bude zabývat méně než 1000 zaměstnanců. Počátkem roku 2019 zastávalo korporátní funkce přibližně 18 000 zaměstnanců, většina z nich byla postupně převedena do provozních jednotek.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podporuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnějšího trvale udržitelného rozvoje. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů posouvá ABB hranice technologie na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 144 000 talentovaných zaměstnanců pracujících ve více než 100 zemích světa. www.abb.com

Zdroj zprávy: ABB

Články na podobné téma:
ABB rozšířilo svůj software RobotStudio® o možnost ovládat roboty SCARA z počítače
Federico Díaz s robotem ABB proměnil výdech z tunelu Blanka v umělecké dílo
Společnosti ABB a Covariant se spojily, aby společně uvedly na trh integrovaná robotická řešení využívající umělou inteligenci
ABB hlásí čtvrtmiliardový úspěch brněnského závodu
Společnosti ABB, Ericsson a Swisscom ukázaly, jak snadno a efektivně lze ovládat roboty na velké vzdálenosti pomocí 5G sítě