GFG se pomocí nové strategie chce přizpůsobit nové ekonomické situaci

Liberty Ostrava

Koronavirová pandemie měla významný a trvalý dopad na ekonomickou situaci všech zemí, ve kterých GFG Alliance působí. V návaznosti na to představila dnes společnost plán investic, které chce nyní urychlit, i strategii zvyšování produktivity, přičemž se zaměří na zvýšení efektivity až o 30 %, aby přizpůsobila své podnikání současné situaci po pandemii.

Liberty OstravaGFG Alliance potvrzuje svůj závazek rozvíjet svůj udržitelný program GREENSTEEL a GREENALUMINIUM a pokračovat směrem k uhlíkové neutralitě celé skupiny do roku 2030. Pandemie ukázala, že je nutno modernizovat podniky tak, aby byly pružnější a efektivnější, což jde ruku v ruce s investicemi do nízkouhlíkových technologií.

Prioritou v rámci dosažení uhlíkové neutrality jsou nyní investiční plány pro 3 intergované hutě, které chce GFG Allinace dokončit v následujících třech až pěti letech:

  • Výstavba závodu na přímou redukci železné rudy a dvou elektrických obloukových pecí v LIBERTY Steel Galati v Rumunsku, která získala podporu rumunské vlády, národní plynárenské společnosti a výzkumných a vzdělávacích institucí.
  • Výstavba první hybridní technologie výroby oceli v Evropě v LIBERTY Ostrava v České republice. Technologie propojuje výrobu oceli ze surového železa s technologií elektrické obloukové pece, což huti umožní využívat větší objemy místního ocelového šrotu a snížit emise CO2.
  • Transformace závodu ve Whyalle v Austrálii postupným nahrazením vysokých pecí elektrickými obloukovámi pecemi, závodem na přímou redukci železné rudy a výstavbou špičkové válcovny.

Podniky ALVANCE Aluminium a SIMEC Energy oznámí novinky ohledně svých investičních plánů samostatně.

„Pandemie COVID-19 zasáhla každého z našich 35 000 zaměstnanců ve všech podnicích. Krize nás přiměla k tomu, abychom začali jiným způsobem nahlížet na to, jak jsou naše podniky uspořádány, jak budeme v budoucnu pracovat a jak nejlépe rozdělovat naše prostředky,“ řekl Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance.

Kromě urychlení realizace investičních plánů k dosažení uhlíkové neutrality představila GFG svůj cíl, jak zajistit stabilitu svých výrobních závodů. Skupina zavádí novou strategii, jejíž pomocí chce zlepšit efektivitu a přizpůsobit se novému tržnímu prostředí.

V důsledku pandemie COVID-19 se poptávka v odvětvích spotřebovávajících ocel v některých regionech snížila o 20 až 40 %. Očekává se, že tento stav může přetrvávat 12 až 18 měsíců. Tím se situace na už tak postiženém trhu ještě více komplikuje. Poptávka po hliníku byla také silně zasažena a jeho zásoby nadále celosvětově stoupají.

„Máme velmi ambiciózní investiční plán, abychom dosáhli našich cílů v oblasti GREENSTEEL, GREENALUMINIUM a uhlíkové neutrality našich podniků, ale v krátkodobém horizontu nás čeká několik obtížných rozhodnutí. Musíme zvýšit efektivitu našeho podnikání tak, abychom zvládli reagovat na ztížené tržní podmínky způsobené touto krizí. Mrzí mě, že v některých případech to bude vyžadovat snížení počtu pracovních míst,“ sdělil Gupta.

GFG si klade za cíl dosáhnout až 30% zvýšení celkové efektivity svých závodů pomocí následujících kroků:

  • Optimalizace režijních nákladů: V současné chvíli probíhá komplexní revize režijních nákladů všech podniků s cílem náklady snížit a zavést nové pracovní postupy. Součástí bude přezkum potřeby využívání kancelářských prostor, zvýšené využití digitálních nástrojů, úprava pravidel pro cestování a zavedení flexibilní práce.
  • Optimalizace efektivity a produktivity: V řadě podniků GFG již fungují programy neustálého zlepšování, které hledají cesty ke zvyšování výtěžku a zlepšování provozních výsledků. Budou vytvořeny specializované týmy pro hodnocení těchto programů, které budou přímo podřízeny vrcholovému vedení společnosti včetně výkonného předsedy Sanjeeva Gupty. Cílem je optimalizovat procesy podniků na základě nových tržních podmínek.
  • Snížení počtu zaměstnanců: Podniky GFG Alliance se musí přizpůsobit současné nižší poptávce. To bude bohužel v některých lokalitách znamenat snížení počtu zaměstnanců. V současné chvíli se společnost snaží prozkoumat všechny možnosti, aby mohla minimalizovat dopad na zaměstnance a usiluje o snížení prostřednictvím přirozeného úbytku nebo přemístění.

„Primárně se nyní zaměříme na zlepšení efektivity a optimalizaci režijních nákladů. Tam, kde se nevyhneme propouštění, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zmírnili dopad na naše zaměstnance. Všem dotčeným pracovníkům v dělnických profesích bude nabídnuto odstupné nebo jiná práce,“ komentoval snížení počtu zaměstnanců Sanjeev Gupta.

Podniky GFG Alliance začnou strategické rozhodnutí společnosti realizovat v následujících třech měsících.

“Jsem si jistý, že kroky, které nyní podnikneme, nás posílí. Naše zaměření na udržitelnou výrobu oceli a hliníku a zpracování kovů a na rozvoj zdrojů obnovitelné energie je správnou cestou,“ dodal Gupta.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava a.s.