Globální automobilový průmysl čelí rostoucím výzvám v oblasti lidských zdrojů

abb automotive

Podle nového průzkumu, který ABB Robotics provedla ve spolupráci s předním oborovým časopisem Automotive Manufacturing Solutions, jsou rostoucí náklady na pracovní sílu a zvyšující se nedostatek dovedností rostoucím globálním problémem automobilového průmyslu. Téměř třetina (31 procent) respondentů uvedla nedostatek pracovních sil jako jeden z hlavních problémů. tři výzvy, zatímco 35 procent vidělo HR jako oblast s největším nárůstem nákladů.

Při dotazu na speciální výzvy v oblasti personálu a kvalifikace více než polovina (56 procent) účastníků zmínila nedostatek odborných znalostí. Celých 48 procent věřilo, že rychle se měnící automobilový průmysl vyžaduje nové dovednosti a je třeba udělat více, aby přilákal lidi do tohoto odvětví.

abb automotive

„Zastaralé představy často vrhají výrobu automobilů do negativního světla. Ale s inteligentní automatizací, umělou inteligencí a zvýšeným využíváním virtualizace je nyní naše odvětví jednou z nejzajímavějších a nejprogresivnějších oblastí práce,“ vysvětluje Jörg Reger, vedoucí Business Line Automotive ve společnosti ABB Robotics.

abb automotive

„Školení a vzdělávání uvedlo 58 procent dotázaných jako klíčové – a zdaleka největší opatření – k řešení problémů spojených s měnící se strukturou pracovní síly. Z tohoto důvodu jsme spolupracovali se školami a univerzitami po celém světě na vývoji programů pro výuku automatizace a softwarových dovedností pro školáky a studenty.“

abb automotive

„Naše osvětové programy nabízejí mladým lidem příležitost interagovat s roboty hravou formou již v raném věku a vzbudit jejich zájem. Může se tedy stát, že si zvolí kariéru, ve které budou pracovat s inteligentními výrobními řešeními budoucnosti. Převratné řešení PixelPaint od ABB bylo vyvinuto s podporou studenta z University of Stavanger v Norsku,“ říká Jörg Reger.

Průzkum odhalil i regionální rozdíly v odvětví. Obecný nedostatek pracovních sil v Severní Americe je vnímán jako problematičtější (56 procent) než v Asii (37 procent) a Evropě (34 procent). Naopak nové dovednosti a kvalifikace jsou mnohem více žádané v Asii (57 procent) než v Severní Americe (37 procent) a Evropě (48 procent). OEM a dodavatelé Tier 2 tomuto aspektu také přikládali velký význam.

Průzkumu ABB se zúčastnilo téměř 600 průmyslových odborníků po celém světě – včetně manažerů výrobců vozidel a dodavatelů na všech úrovních řízení a vývoje i expertů z celého automobilového světa.

Více informací, celý průzkum a infografiku jsou k dispozici zde.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male