Harmonizované normy vzbuzují důvěru

tuv

Světový den normalizace je společnou iniciativou Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). „Video normy vytvářejí globální standardy“ je motto letošního Světového dne normalizace, který jsme oslavili 14. října 2019. Organizace TÜV SÜD v rámci tohoto tématu zdůrazňuje důležitou roli harmonizovaných norem v globálním pohybu zboží a technickém pokroku.

Videa získávají na významu čím dál víc. Lidé v cloudu sdílejí videa z dovolených s přáteli a rodinou, YouTube se stal jednou z hlavních internetových platforem a hrají také čím dál větší roli v profesním životě lidí. „Odvětví TIC (zkušebnictví, inspekce a certifikace) například používá inovativní videotechniky za účelem inspekcí potrubí nebo budov za pomoci dronů vybavených termografickou kamerou s vysokým rozlišením,“ uvedl Reiner Block, ředitel divize průmyslových služeb organizace TÜV SÜD.

TIC tedy znamená zkušebnictví, inspekci a certifikaci. TÜV SÜD má po celém světě v tisíci lokalitách zhruba 24 000 pracovníků, což z ní dělá jednoho z lídrů na poli TIC. Další příklady aplikování inovativních video-technologií zahrnují použití chytrých brýlí a kamer, které poskytují kompletní dokumentaci testování a inspekcí nebo které umožňují specialistům se v případě potřeby připojit z jiných lokalit. „Rozvoj tohoto typu služeb a globální využívání těchto technologií za účelem poskytování služeb zákazníkům jsou možné pouze díky vhodné harmonizaci video-formátů, technologií komprimace a vybavení,“ uvedl Reiner Block. „Bez mezinárodní harmonizace a normalizace by globální pokrok ve video-technologiích nebyl možný.“

Harmonizace a normalizace videonormy
tuv sudRozvoj harmonizovaných regulačních činností a obecně uznávaných norem je jednou ze základních podmínek fungující globální ekonomiky. Normy definují jednotné požadavky na produkty, služby a metody. Jsou rozvíjeny a šířeny výměnou názorů a jednotným stanoviskem odborníků pod vedením organizací stanovujících normy, jako je například Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC), Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Rozvoj a implementace norem harmonizovaných na globální úrovni je také zásadní pro budování nezbytné důvěry ve spolehlivost a bezpečnost nových inovativních technologií mezi zainteresovanými subjekty, a to od výrobců po spotřebitele.

tuv sudReiner Block uvedl: „Úspěch produktů a jejich přístup na nejrůznější světové trhy je zásadní součástí našich aktivit v pozici vedoucího poskytovatele služeb v oblasti zkušebnictví, inspekce a certifikace. Naše testy a inspekce jsou založeny na harmonizovaných předpisech a uznávaných normách. Sdílením našich zkušeností a odborných znalostí v komisích organizací, jako je IEC, ISO a ITU, také přispíváme k trvalému zlepšování stávajících norem a vývoji nových norem pro inovativní technologie.“

Zdroj zprávy: TÜV SÜD