Hexagon: efektivní řešení pro dílenská měření

hexagon tigo

Rozměrová kontrola kvality přímo v místě výroby se postupně stává důležitou součástí celého výrobního procesu. Tento způsob měření odhalí chybu ihned po vyrobení jednotlivých dílů a má výrazný vliv na úsporu nákladů, spotřebovaných materiálů, času a zvýšení konkurenceschopnosti. Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon, přední světový výrobce a dodavatel 3D měřicích technologií, proto nabízí shop floor řešení pro měření v dílenských prostředích a výrobních buňkách v blízkosti nebo přímo ve výrobní lince.

Souřadnicové měřicí stroje umístěné přímo v dílně jsou vhodné do prostředí, ve kterých je omezený prostor a jsou konstruovány tak, aby překonaly náročné požadavky, vydržely drsné podmínky dílenského prostřední, odolaly změnám teploty a prašnému prostředí.

Řešení od společnosti Hexagon nabízejí výrobcům celou řad výhod:

  • výrazné zkrácení času mezi výrobou a kontrolou kvality
  • jistotu, že díly jsou vyráběny přesně
  • zjednodušení celého procesu kontroly kvality
  • snížení následného zpracování dílů a odpadu
  • zvýšení efektivity a časového plánování
  • maximalizaci využití podlahové plochy

hexagon tigo

TIGO SF, ideální stroj pro integraci do výrobního procesu
Souřadnicový měřicí stroj TIGO SF je určený pro integraci do plně automatizovaných in-line nebo near-line inspekčních buněk nebo jako součást kompletního, metrologicky asistovaného výrobního procesu. Plynule tak začlení zajištění kvality do vaší výrobní linky. Navržený pro efektivní měření malých a středně velkých dílů v jakémkoliv průmyslovém oboru s měřicím rozsahem 500x580x500 mm.

Díky robustnímu designu je určen do náročného dílenského prostředí a otevřeným přístupem ke stroji ze tří stran nabízí optimální přístup pro ruční i automatické vkládání a vyjímání součástí. Mohutný granitový pracovní stůl obsahuje hustou síť otvorů pro snadné a rychlé upínání dílů. Všechny osy stroje pracují s lineárním vedením bez potřeby stlačeného vzduchu. Díky funkci Fly2 Mode pro řízení trajektorie stroj zlepšuje pohyb sondy, zkracuje dobu provádění programů a zároveň snižuje provozní náklady a náklady na údržbu.

tigo SF

Standardně je TIGO SF vybavený pevnou sondou pro vysokorychlostní, vysoce přesné kontinuální skenování a bodové měření. Alternativně lze stroj vybavit automatickou otočnou hlavou s jemným krokem nebo manuální otočnou hlavou a dotekovými spínacími sondami pro zvýšení flexibility.

hexagon tigo

Kvalitními daty směrem k chytré výrobě
Kvalitní a přesná výroba se však neobejde bez stejně kvalitních a přesných dat, která jsou nezbytná k maximalizaci účinnosti celého výrobního procesu a minimalizaci prostojů. Ideálním řešením je SFx Asset Management, software monitorující stav a výkon metrologického vybavení. V reálném čase pak tato data zobrazuje prostřednictvím jednoduchého panelu. Na základě těchto dat mohou výrobci identifikovat, kde mají kapacitu navíc, lépe plánovat výrobu, určit zdroje prostojů nebo preventivně plánovat údržbu strojů. Správa výrobních zařízení založená na datech v reálném čase je nezbytnou součástí každé strategie chytré výroby. Řešení je cloudové, proto je přístupné odkudkoliv – z počítače, tabletu, ale i mobilního telefonu.


Hexagon logoDivize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon je předním světovým výrobcem a dodavatelem 3D měřicích zařízení a řešení pro zpracování naměřených dat. Poskytuje průmyslové měřicí systémy pro všechny oblasti a společnosti, ve kterých je zapotřebí měření rozměrů a tvarů výrobků a ve kterých se zároveň s naměřenými daty dále pracuje. Naše řešení nachází uplatnění v celé řadě oblastí: automobilový a letecký průmysl, dopravní a zemědělská technika, energetika, elektronika, medicínské technologie, těžký průmysl, obrábění a mnoho dalších. Součástí portfolia je i kompletní nabídka sond a jejich příslušenství pro měření v obráběcích strojích. Více informací na hexagonmi.com.

Pro více informací o těchto produktech kontaktujte obchodní zastoupení Hexagon Manufacturing Intelligence v ČR a SR:

Obchodní oddělení Praha
Jana Tvarohová
E-mail: jana.tvarohova@hexagon.com
Tel.: +420 272 680 830
Mobil: +420 727 983 625


Články na podobné téma:
Plně automatizovaná robotická buňka pro integrované měření kvality od Hexagonu
Hexagon: Fotogrammetrická měření do dílenských prostředí
Maximalizujte efektivitu souřadnicových měřicích strojů s HxGN SFx | Asset Management
Hexagon nabízí výrobcům komplexní řešení pro měření trubek a drátů
GLOBAL Lite je atraktivní řešení pro automatizovanou kontrolu od společnosti Hexagon
Společnost Hexagon rozšířila v ČR a SR sortiment o kompletní nabídku příslušenství pro měření v obráběcích strojích
Hexagon: Měřicí ramena Absolute Arm vylepšují procesy kontroly kvality a zvyšují produktivitu
Hexagon uvádí inovativní řešení pro 3D měření a autonomní budoucnost
R.D.I. předvádí průmyslové měřící skenery HEXAGON