Hlas českých podnikatelů bude slyšet v Evropě

Hospodářská komora

Na plenárním zasedání EUROCHAMBRES v Římě byl v minulém týdnu zvolen Vladimír Dlouhý náměstkem prezidenta této organizace, která zastupuje více než 20 milionů podniků a 1.700 regionálních a místních komor ve 44 zemích.

Dlouhý

Vladimír Dlouhý se v této pozici zavázal ke strategickému plánování priorit a lobbingu za podnikatele směrem k institucím EU. Doporučil, aby si asociace stanovila priority pro další mandát EU, a nabídl, že EUROCHAMBRES pomůže s probíhajícími reformními kroky uvnitř organizace. Funkční období tří náměstků prezidenta EUROCHAMBRES je dvouleté.

Komory si zvolily na další dva roky do čela EUROCHAMBRES Rakušana Christopha Leitla.

Vladimír Dlouhý se za Hospodářskou komoru ČR stal také členem Rady ředitelů.

Hospodářská komora ČR má v EUROCHAMBRES rovněž zastoupení v Rozpočtovém výboru, jehož členkou byla na následující rok potvrzena viceprezidentka Irena Bartoňová Pálková, která se ve výboru zasazuje o transparentní a efektivní financování.

Hospodářská komora ČR vstoupila do Evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.

Další podrobnosti najdete v také v tiskové zprávě EUROCHAMBRES (PDF).