Hospodářská komora je proti prodloužení lhůty pro vratku DPH z 30 na 45 dní

Hospodářská komora

Podle Hospodářské komory prodloužení lhůty na vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty z 30 na 45 dní, se kterým počítá novela daňového řádu, povede k problémům např. stavebních firem nebo exportérů, kteří běžně a zcela podle zákona generují vysoké odpočty.

„Tento krok neodpovídá slibu vlády, že se chce více zaměřit na benefity a zvýhodnění pro podnikatele. U velkých firem může prodloužení lhůty pro vrácení DPH znamenat krátkodobý výpadek v cashflow až v řádech desítek milionů korun a následné ekonomické problémy,“ upozorňuje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič. Hospodářská komora v průběhu celého legislativního procesu usiluje o odstranění této dílčí změny z novely daňového řádu.

Hospodářská komora má také výhrady ke změnám, které novela přináší v otázce příslušenství daně. Návrh totiž zcela maže kompenzaci za chybné postupy státu při doměřování a vyměřování daně, za které je ovšem plně odpovědný. Např. finanční správa tak bude firmě v případě pochybení hradit pouze úroky z doměřené částky. Podnikatel však v případě pochybení musí i nadále kromě úroku platit také penále. To Hospodářská komora považuje za neodůvodnitelnou nerovnost mezi povinnostmi státu a daňových subjektů.

Výbor se dnes bude zabývat také zavedením nové daně z digitálních služeb
Hospodářská komora minulý týden při debatě, kterou organizovala s předsedou vlády Andrejem Babišem a čtyřicítkou předních českých exportérů, připomněla, že objem českého exportu do USA představuje zhruba 100 mld. korun a pokud by se v případě odvety Donalda Trumpa za zavedení daně v podobě omezení dovozů z ČR nepodařilo našim podnikatelům najít alternativní odbytiště tuzemské produkce, jejich ztráty by mohly vést k výpadku daňových a pojistných příjmů veřejných rozpočtů výrazně převyšujícímu očekávaný výnos daně z digitálních služeb. Proto by zákonodárci měli důkladně zvážit, zda se České republice podobná iniciativa vůbec vyplatí.

Zdroj zprávy: Hospodářská komora ČR
Autor: Miroslav Diro