Hospodářská komora nesouhlasí se sloučením agentur

Hospodářská komora

Projekt synergie, tedy sloučení státních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism, kterým se zítra zabývá vláda, bude místo revoluční změny podpory podnikání a exportu pouhým sestěhováním těchto subjektů bez zásadních změn a důkladného auditu jejich fungování. Hospodářská komora navrhované změny odmítá, mj. také proto, že vládní materiál ani nemohla – jako největší reprezentant podnikatelů v zemi – oficiálně připomínkovat.

Bez analýzy dlouhodobého fungování institucí, které svoji činností financovanou z veřejných peněz často konkurují nestátním subjektům včetně Hospodářské komory, zůstanou zamýšlené změny pouze na papíře. Zefektivnění činnosti státních příspěvkových organizací přitom vychází přímo z programového prohlášení vlády.

Stát chce např. redukcí kontaktních míst v zahraničí do roku 2022 ušetřit skoro 80 mil. Kč., právě za hranicemi ČR – a hlavně mimo EU – je podle Hospodářské komory největší poptávka firem po poradenství a dalších službách. Synergie naopak neřeší působení agentur v ČR, pouze bez jakýchkoliv dokladů o efektivitě a úsporách konstatuje, že vytvořením vnitrostátní sítě již bylo této části integrace dosaženo. Ve skutečnosti tuto vnitrostátní funkci mohla a stále ještě může plnohodnotně a profesionálně nahradit Hospodářská komora, což by byla i z pohledu státního rozpočtu nejlevnější varianta.

„Nerozumíme tomu, proč například agentura CzechTrade, ročně hospodařící s téměř 300 miliony korun od státu, dělá v našich regionech exportní poradenství, které pro firmy už pátým rokem zajišťuje Hospodářská komora prostřednictvím Krajských exportních konferencí a dalších vzdělávacích akcí. Za peníze daňových poplatníků a podnikatelů bychom si představovali vyšší přidanou hodnotu, zejména v exportních teritoriích,“ říká viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář s tím, že Hospodářská komora jako největší zástupce podnikatelů v zemi nemohla své argumenty uplatnit v meziresortním připomínkovém řízení.

Dalším z problémů, který vládou projednávaný materiál vůbec neřeší, je roztříštěné řízení podpory zahraničního obchodu tuzemských firem v zahraničí. Hospodářská komora proto na základě zpětné vazby od podnikatelů, kterou průběžně monitoruje, prosazuje, aby podporu zahraničního byznysu řídily výhradně ekonomické sekce českých velvyslanectví.

Hospodářská komora v současnosti kromě pravidelného pořádání Krajských exportních konferencí disponuje sítí deseti krajských exportních specialistů, kteří podnikatelům v regionech pomáhají a radí v otázkách směřování exportu, administrativy i další důležité agendy. „Na základě velmi pozitivní zpětné vazby od podnikatelů víme, že podporu zahraničního obchodu děláme na vysoké úrovni. Je tedy o to smutnější, že se stát s námi nechce o tak zásadních otázkách, jako je slučování agentur, bavit. Jednání s vládou se každopádně nebráníme a jsme připraveni dát na stůl naše argumenty,“ uzavírá Minář.

Zdroj zprávy: HK ČR
Autor: Miroslav Beneš