Hospodářská komora vypraví do Turecka 40 českých firem

Hospodářská komora

Předsedu vlády Andreje Babiše a místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na jejich státní návštěvu Turecké republiky ve dnech 2. až 4. září doprovodí podnikatelská delegace složená ze čtyř desítek zástupců tuzemského byznysu v čele s prezidentem Hospodářské komory České republiky Vladimírem Dlouhým.

Zastoupení v podnikatelské delegaci budou mít jak firmy zabývající se dodávkami energetických celků na klíč či komponent pro jadernou a klasickou energetiku, tak i společnosti působící v oblastech obranného průmyslu a bezpečnostní techniky. Do Turecka míří kupříkladu tradiční český výrobce lehkých bojových letounů, výrobce nákladních vozidel pro armádu, firma zabývající se výstavbou optických datových sítí pro armádu nebo ostravská firma zajišťující servis obslužné techniky pro všechna vojenská letiště v ČR.

Součástí podnikatelské delegace jsou nejen přední české strojírenské firmy, mezi nimi například výrobci vlaků a tramvají, důlních strojů nebo hydraulických tlumičů pro kolejová vozidla, ale také třeba česká inženýrská společnost specializující se na automatizaci výroby či břeclavský dodavatel cisteren.

Hospodářská komora České republiky během mise organizuje mimo jiné dvě podnikatelská fóra. První proběhne v hlavním městě Turecka úterý 3. září poté, co se podnikatelé společně s českým premiérem zúčastní ceremoniálu u Mauzolea M. K. Atatürka na počest tohoto zakladatele a prvního prezidenta Turecké republiky.

Ještě tentýž den pak podnikatelé přeletí do Istanbulu, kde se ve středu ráno uskuteční setkání předsedy vlády České republiky s podnikatelskou delegací Hospodářské komory a následně Turecko-české podnikatelské fórum i dvoustranná jednání českých a tureckých firem.

Turecko s 80 miliony obyvatel nabízí českým výrobcům a dodavatelům obchodní příležitosti zejména v oblastech energetiky, obranného průmyslu, důlních technologií, automobilového průmyslu, dopravně-strojírenského průmyslu a e-commerce.

Turecké státní investice směřují také do výstavby čističek odpadních vod, úpraven vody, vodovodů, výstavby kanalizačních systémů a spaloven. Tamní zemědělci mají zájem o aplikaci technologických inovací, zejména pak o biostanice a kompostárny.

Díky dynamickému demografickému vývoji v Turecké republice stoupá také zájem o léky a vybavení nemocnic. Turecko je potravinářským gigantem a v dodávkách většiny zemědělských produktů je soběstačné, nicméně domácí producenti nestačí uspokojovat rostoucí poptávku po hovězím mase. Prostor pro české producenty existuje i v oblasti veterinárních léčiv, vakcinací, krmných směsí a produktů a služeb souvisejících s podporou chovu.

Exportní příležitosti představují také potravinářské technologie v oblasti zařízení pro mlékárny, pekárny, jatka, kozervárny a mražené potraviny.

Turecká republika rovněž významně investuje do vysokorychlostních železničních tratí, nákladní železniční dopravy a městské osobní železniční dopravy ve velkých tureckých městech, což skýtá příležitostí pro české výrobce železničních vozů a lokomotiv.

Česká republika s Tureckem udržuje pozitivní obchodní bilanci. České firmy vyváží do Turecka zboží zhruba za 53 miliard korun, hlavně motorová vozidla, součástky pro automobilový průmysl, ale také čerpadla nebo hovězí dobytek. Z Turecka se do České republiky dováží kromě osobních automobilů a jejich částí zejména oděvy a potravinové doplňky, dovoz dosahuje 36 miliard korun.

Do podnikatelské mise se mohla u Hospodářské komory přihlásit kterákoli česká firma se zájmem o turecký trh bez ohledu na předmět podnikání, velikost nebo region, v němž působí. Náklady spojené s organizací mise stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou si hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se na nákladech na místní transfery, catering, pronájem konferenčních prostor a jednacích místností.