Hospodářské výsledky skupiny Škoda Transportation za rok 2020

ForCity Smart Artic X54

Největší středoevropský výrobce kolejových vozidel, skupina Škoda Transportation, již zná své auditované hospodářské výsledky za rok 2020. Díky novým zakázkám nejen na kolejová či kolová vozidla, ale i na samostatné elektrické výzbroje či modernizace a opravy vozidel se Škodovce zvýšila zásoba práce na cca 3 roky a v celkové hodnotě dosahuje 68,7 mld. Kč. Rok 2020 byl pro skupinu významný i s ohledem na nové investice do výzkumu a vývoje, které dosáhly celkově téměř dvou miliard korun a také do výroby, kde investice dosáhly 0,85 mld. Kč. To vedlo i k vytvoření více jak 600 nových pracovních míst. Provozní výsledek skupiny před odpisy a mimořádnými jednorázovými nepeněžními vlivy (upravená EBITDA) dosáhl 0,38 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 18,6 %. Tržby meziročně vzrostly o 11,3 % na 11,03 mld. Kč. Zároveň v roce 2020 skupina splatila dluhopisy ve výši 2,3 mld. Kč.

siemens škoda transportation

„Každému jednomu škodovákovi chci poděkovat za minulý rok, který byl nesmírně náročný. Bohužel současná pandemie covid-19 a s ní související opatření měly negativní dopad na realizaci našich zakázek a investic. Byl například ovlivněn průběh technické a materiálové přípravy projektů, některé dodávky od subdodavatelů nebo z důvodu onemocnění se snížila použitelná kapacita ve výrobě, zkoušení a homologaci. U zahraničních zakázek hrála významnou roli zásadní omezení cestování a restrikce v jiných státech. Situace s mnoha omezeními také ovlivnila naše plány v oblasti náboru nových zaměstnanců. Celou dobu jsme se však snažili o to, aby tyto dopady byly minimalizovány. Naše ambice byly v roce 2020 s ohledem na kapacitní plán a souběh mnoha projektů vyšší, dosažený výsledek přesto považuji s ohledem na okolnosti za velmi dobrý,“ říká Petr Brzezina, Prezident a předseda představenstva skupiny Škoda Transportation.

Trolejbus škoda 27

Celkem skupina proinvestovala za rok 2020 0,85 mld. Kč do rozšíření a zefektivnění výrobních podniků v Plzni, Ostravě a Šumperku a ve finském Otanmäki. Jednalo se například o zkušebnu, lakovnu, podvozkárnu, obráběcí centra, montážní linky apod. Další velké investice probíhají ve všech podnicích i v letošním roce. Vzniklo více jak 600 nových pracovních pozic s vysokou přidanou hodnotou, a to od vývojářů, programátorů, konstruktérů až po dělnické profese. Mimo to investovala skupina také 1,73 mld. Kč do výzkumu a vývoje svých produktů.

Ukazatel upravená EBITDA narostl v meziročním srovnání o 18,6 % na 0,38 mld. Kč v důsledku vyšší zakázkové náplně. EBITDA roku 2020 byla významně ovlivněna mimořádnými jednorázovými nepeněžními vlivy ve výši 1,17 mld. Kč, které byly tvořeny zejména opravnými položkami k dlouhodobému nehmotnému majetku, pohledávkám a zásobám materiálu. Výše zmíněné mimořádné opravné položky souvisí s historickými vývojovými náklady a zakázkami. Se zahrnutím těchto jednorázových nepeněžních vlivů činí provozní výsledek před odpisy (EBITDA) −0,79 mld. Kč a výsledek hospodaření −1,42 mld. Kč.

škoda transportation finance

Výsledky prvního kvartálu roku 2021 dále potvrzují pozitivní trend. Skupina uzavřela nové zakázky za 6,8 mld. Kč, provozní výsledek před odpisy (EBITDA) dosáhl 0,26 mld. Kč a společnost vykázala kladný hospodářský výsledek.

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Škoda Transportation