Hygienický manuál pro bezpečné pracovní podmínky ve firmách

manuál

Firmy se vracejí k normálnímu fungování. Potřebují ale jasná hygienická pravidla, která zajistí, že se mezi zaměstnanci nebude koronavirus šířit. Tento manuál nyní sestavil Svaz průmyslu a dopravy ČR po konzultaci s experty z ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic. Manuál přispěje k tomu, že se zaměstnanci nebudou bát návratu do práce, zaznělo v šestém díle ze série on-line konferencí, v nichž členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s pozvanými experty hledají cesty k restartu ekonomiky po koronavirové krizi.

Šestý díl ze seriálu on-line konferencí Svazu průmyslu a dopravy ČR se zaměřil na hygienická opatření ve firmách, aby mohly po omezení opět rozjet svou činnost. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj k diskuzi pozval náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu, viceprezidentku Svazu průmyslu a dopravy ČR a členku vedení IBM pro ČR a SR Milenu Jabůrkovou, členku představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a ředitelku Philip Morris ČR Andreu Gontkovičovou, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a člena představenstva ŠKODA AUTO Bohdana Wojnara a vedoucího Zdravotní služby a ergonomie ŠKODA AUTO Jiřího Prokopa.

Od pondělí 25. května se díky další vlně rozvolňování protiepidemických opatření mohou podniky vrátit do režimu, v němž fungovaly před krizí. Přesto budou muset zavést opatření, která jejich zaměstnancům zajistí, že budou na pracovišti v bezpečí a nebudou se muset bát infekce. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto posbíral příklady nejlepších opatření z firem, sestavil manuál doporučených hygienických opatření a prodiskutoval ho s experty z ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic. Firmy tak díky Svazu průmyslu získávají přehledný návod, jak se v době koronavirové chovat.

„Dlouho jsme vyzývali úřady, aby firmám řekly, jaká hygienická opatření musí na pracovištích zajistit. Nakonec jsme takový manuál sestavili sami na základě best practice z našich členských firem, včetně nadnárodních korporací. Zapracovali jsme do něj i připomínky odborníků z ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic. Manuál je dobrovolný, ale věříme, že přispěje k tomu, že se zaměstnanci nebudou bát návratu do práce,“ vysvětluje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V manuálu firmy najdou jak obecná doporučení, tak opatření, která je vhodné zavést přímo ve výrobních částech i administrativě. „V prvé řadě by firmy měly apelovat na zaměstnance, aby s příznaky nemoci nechodili do práce. Aby se nestávalo to, co je jinak běžné, že s chřipkou jdou do práce a nakazí tam celou kancelář. Ve standardních firmách bude stačit ochrana dýchacích cest rouškami. Je dobře, že velké firmy k hygienickým opatřením přistoupily velmi zodpovědně,“ říká Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví.

Zároveň s manuálem dá Svaz průmyslu firmám k dispozici přehledný sebehodnoticí dotazník, v němž si ujasní, na jaké úrovni už nyní mají hygienická opatření nastavená a co by měly změnit. „Dotazník jsme vytvářeli na základě zkušeností našich členských firem. Uvědomujeme si, že dokud nebude dostupná vakcína, musíme počítat s nebezpečím infekce. Firmy by třeba měly vyhodnotit, jestli opravdu potřebují zaměstnance, kteří jsou zatím na home office, přímo na pracovištích, zda tento krok skutečně pomůže ke zlepšení produktivity práce. V dotazníku se zabýváme kroky vedoucími k zajištění bezpečí pro zaměstnance a návštěvníky na pracovišti, novými bezpečnostními normami, které jsou v souvislosti s Covidem 19 potřeba a také plánováním provozu a úprav prostorů v budovách,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR a členka vedení IBM pro ČR a SR.

V českém závodě Philip Morris ČR hned na začátku koronavirové krize přijali přísná hygienická opatření. I díky nim se podařilo rozptýlit obavy zaměstnanců o svou bezpečnost. „Rozhodující je rychlost, s jakou jsou opatření implementována. Už 12. března jsme udělali zásadní rozhodnutí a všichni, kteří mohli pracovat z domova, přešli prakticky okamžitě na home office. Zajistili jsme ochranné pomůcky, učinili změny v organizaci práce, ve způsobu stravování. Díky tomu jsme v naší továrně v Kutné Hoře nemuseli omezovat výrobu. Přísná opatření pro naše zaměstnance v továrně, stejně jako v Praze, trvají i nadále. Za důležitou považuji také pravidelnou a transparentní komunikaci, na kterou klademe mimořádný důraz,“ dodává Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a generální ředitelka Philip Morris ČR.

Automobilka ŠKODA AUTO při opětovném rozjezdu výroby zavedla osmdesát hygienických opatření ve svých závodech. „Zaměstnanci si ještě před cestou do práce díky našemu dotazníku vyhodnotí, jestli nemají příznaky nemoci. Výrobní pracovníci fasují při vstupu do práce dvě ústenky na den, administrativní pracovníci jednu na den. Po celém závodě jsou k dispozici dezinfekce. Každý zaměstnanec navíc fasoval vlastní dezinfekci. Například nástroje, které využívá více zaměstnanců, dezinfikujeme polymerovou dezinfekcí, která má dlouhodobý účinek,“ uvádí Jiří Prokop, vedoucí Zdravotní služby a ergonomie ŠKODA AUTO.

Svaz průmysluSeriál online konferencí bude pokračovat příští úterý, kdy se člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jiří Holoubek bude se svými hosty věnovat tématu, jak oživit veletrhy, které jsou důležité pro obchodní kontakty mezi firmami. V seriálu členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s pozvanými hosty také hodnotí, jak jsou účinná dosavadní opatření vlády na pomoc firmám a ekonomice.

Manuál hygienických opatření ve firmách
Sebehodnocení zaměstnavatele k bezpečnému pracovišti

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Články na podobné téma:
Nová služba: Hygienický audit – splnění hygienických požadavků COVID-19