I nováčci mohou získat podporu na výzkum a vývoj

MPO logo

Výzkum bude dostupnější i podnikům, které ho dosud nevyužívaly. A to díky 2. veřejné soutěži v národním programu TREND, zaměřeném na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, v podprogramu „Nováčci“. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ho administruje Technologická agentura ČR (TA ČR). Soutěž pro „Nováčky“ byla vyhlášena letos v prosinci, tedy ve stejném měsíci, kdy se zveřejnily výsledky 1. veřejné soutěže v podprogramu Technologičtí lídři, který je rovněž součástí TRENDu. Jak vše dopadlo a co lze v současné době využít?

Co platí pro „nováčky“
O podporu ve 2. veřejné soutěži v podprogramu „Nováčci“ se může ucházet podnik jako hlavní uchazeč. Ten vždy musí na projektu spolupracovat s alespoň jednou výzkumnou organizací. Například s vysokou školou nebo s organizací s právní formou v.v.i., která jako přímý účastník projektu pomůže garantovat vysokou odbornou úroveň.

„Vše směřuje k tomu, aby podniky dokázaly udržet krok s technickým a technologickým vývojem. Vyhlášená soutěž má celkovou finanční alokaci 120 milionů Kč a specificky se zaměřuje na podniky, které tento typ podpory v posledních pěti letech nevyužívaly,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podobně jako v předešlé soutěži v programu TREND i zde platí, že výzkumné organizace musí do realizace projektu vložit vlastní prostředky tak, aby pokryly alespoň 10 % nákladů. Podpora má limity dané pravidly veřejné podpory, přičemž v úhrnu maximální dotace na celý projekt může být do výše 80 % nákladů všech účastníků. V penězích se to má tak, že maximální možná dotace na jeden projekt je 20 milionů Kč, který se musí realizovat po dobu od 12 do 48 měsíců.

Náměstek pro řízení sekce Digitalizace a inovací MPO Petr Očko upřesňuje: „Hlavním uchazečem o podporu může být pouze podnik, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 milion Kč.“

Podmínky soutěže a další informace jsou k dispozici na: https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/. Žádostí je možné podávat do 5. února 2020.

Jak dopadli „Technologičtí lídři“
Do 1. veřejné soutěže v podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ Programu TREND přišlo celkem 396 návrhů. Z nich se podpořilo 171, což znamená 43% úspěšnost. Nezávislí odborníci hodnotili projektové žádosti v souladu s cíli programu. Těmi je hlavně podporovat tvorbu výsledků průmyslového výzkumu a vývoje, tak aby se zvýšilo využívání moderních způsobů výroby, její plánování, řízení a distribuce produktů podle principů Průmysl 4.0. Celkové náklady dosáhnou téměř 4,6 mld. Kč, projekty se hradí z dotace i z vlastních zdrojů těch, kteří je realizují. Částka je úctyhodná díky tomu, že se MPO a TA ČR podařilo finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na tuto veřejnou soutěž z původně plánovaných 2 mld. Kč navýšit na 3 mld. Kč.

„Velké množství přihlášených projektů ukazuje, že soutěž byla pro podniky i výzkumné organizace, s kterými spolupracují, velmi atraktivní. Při hodnocení bylo klíčové, zda návrh odpovídá aktuálním technologickým trendům a také uplatnitelnost výsledků výzkumu v praxi,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Vše má vést k tomu, aby si podniky díky přidané hodnotě, tedy propojením s výzkumem a vývojem, posílily tržní pozici a stali jsme se tak inovačním lídrem v duchu národní hospodářské vize Czech Republic: The Country for the future.“

„Program TREND je klíčovým nástrojem pro budoucnost českých podniků a jejich konkurenceschopnosti. Těší mě, že je o něj velký zájem a můžeme tak podpořit vysoký počet kvalitních projektů. Návrhy výzkumných řešení projektů v první veřejné soutěži dokazují, že české podniky drží krok se světovou konkurencí a pomohou tak směřování České republiky jako země pro budoucnost, tedy Country for the Future,“ říká předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Vyhlášení další veřejné soutěže v podprogramu 1 Technologičtí lídři se předpokládá příští rok v květnu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR