IATF zavádí nové požadavky týkající se procesu plánování auditu

IATF vyvinula nově definovaný koncept, kdy a jak je nutné zvýšit minimální dobu auditu v závislosti na riziku zákazníka. Tento koncept objasňuje, jak a kdy je nutné prodloužit dobu auditu pro organizace certifikované dle IATF, které jsou dodavateli úrovně 1 OEM IATF.

Pokud nesplňujete cíle kvality a / nebo výkonu dodávek stanovené výrobci OEM IATF, je třeba k rozsahu auditu přidat určitý čas (hodiny). Jedinou výjimkou je, pokud klient může poskytnout důkazy o efektivní implementaci nápravných opatření pro problémy s kvalitou a / nebo výkonem dodávky, pak se nepoužije žádné zvýšení. Naši auditoři využijí dodatečný čas auditu k tomu, aby se zaměřili na proces nápravných opatření a prevenci opakování, včetně souvisejících procesů a produktů.

Co to pro vás znamená?
Tato změna se vás netýká, pokud nedodáváte přímo žádným výrobcům IATF nebo pokud jste výrobcem IATF.

Všechny certifikované organizace s OEM IATF jako svým zákazníkem jsou povinny poskytnout nám (hlavnímu auditorovi) všechny IATF OEM scorecardy tři (3) měsíce před plánovaným auditem. Z tohoto důvodu jsme povinni vás kontaktovat přibližně 4 měsíce před provedením auditu, abychom shromáždili vaše údaje o kvalitě a výkonu pro vaše zákazníky IATF OEM uvedené v pravidelných výsledkových listech IATF OEM.

Je potřeba, abyste poskytli IATF-OEM scorecards formou přílohy k našim dokumentům pro plánování auditu – tyto dokumenty již znáte – například „Datasheet“ nebo „Questionnaire“ . Jedná se o důležitý výchozí bod pro to, abychom mohli rychle přizpůsobit plánování auditu – pokud je to možné.

Na základě nových požadavků akreditačního orgánu, pokud nebudou splněny cíle kvality a / nebo dodání IATF OEM, musíme jako certifikační orgán prodloužit dobu auditu podle tabulky v SI 26.

Pokud máte dotazy týkající se schválených interpretací 26, 27 a 28 v rámci Pravidel IATF, kontaktujte svého komunikačního partnera.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD
tuv