Identifikace v průmyslu

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se koná ve dnech 3. – 7. 10. 2011 v Brně, se v rámci bohatého doprovodného programu uskuteční konference Identifikace v průmyslu.

Místo a čas konání:
5. 10. 2011, 9 až 14 h, Business Centre II, Výstaviště Brno. Konference je součástí doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu a veletrhu Transport a logistika MSV 2011.

Pružné výrobní linky, možnost sledování průběhu výroby, dokladování původu použitých surovin a dodržení výrobního postupu, automatická evidence výrobních nástrojů a zařízení, přístupové a autentizační systémy, řízení dodavatelských řetězců, ochrana proti padělkům: tam všude se uplatní průmyslová identifikační technika. Optické kódy různých podob a soustav kódování (čárové, maticové, holografické), radiofrekvenční čipy, štítky různých tvarů a odolnosti, klíče, karty, k tomu odpovídající zapisovače, čtečky a systémy, které dokážou suroviny, polotovary, zboží, předměty nebo osoby identifikovat a přečtené záznamy předávat k dalšímu zpracování: to je námět konference Identifikace v průmyslu, kterou pořádá nakladatelství FCC Public.

Osnova konference:

  • optické metody identifikace: čárové kódy, maticové kódy, kamerové systémy,
  • radiofrekvenční identifikace,
  • hlasová identifikace,
  • přístupové systémy v průmyslu (identifikační karty, čipy, biometrické systémy),
  • nové trendy v průmyslové identifikaci.

Pořadatel:
FCC Public, s. r. o. ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací a společností Veletrhy Brno.

Odborný garant:
Ing. Petr Bartošík, šéfredaktor časopisu Automa, vydavatelství FCC Public

Zdroj zprávy a možnost registrace na konferenci je zde.