IDET se vrátil na předcovidovou úroveň. Možnost jednat a obchodovat naživo uvítali vystavovatelé i návštěvníci

IDET 2019

16. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET potvrdil svoji pozici jedné z nejvýznamnějších přehlídek ve střední Evropě a zemích NATO. Ve spojení s příbuznými veletrhy požární techniky PYROS a bezpečnostní techniky ISET šlo o komplexní prezentaci složek Integrovaného záchranného systému a jejich dodavatelů. Zúčastnilo se celkem 496 vystavujících firem z 27 zemí, jejichž expozice si prohlédlo přes 24.000 převážně odborných návštěvníků z tuzemska a zahraničí.

CSG IDET 2021

IDET 2021 se konal ve standardním provedení na úrovni posledních ročníků. Svět nadále čelí složitým bezpečnostním výzvám, které vyžadují investice do posilování obranyschopnosti, což se odrazilo v rozsahu i kvalitě veletržní nabídky. Výbornou úroveň veletrhu IDET 2021 ocenili VIP hosté, vystavovatelé i početní návštěvníci. Všichni si užívali prezenční akce, možnost osobního setkání tváří v tvář a příjemnou atmosféru.

IDET 2021

„Dost bylo videokonferencí. Jsem rád, že se veletrh může konat prezenčně, i když to ještě před několika měsíci vůbec nebylo jisté,“ uvedl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. „Jako občan se cítím velmi bezpečně. Věřím, že letošní ročník přispěje k lepší vybavenosti bezpečnostních složek, abychom se mohli cítit ještě bezpečněji,“ pokračoval ve svém projevu generální ředitel. Spokojen byl i ministr obrany Lubomír Metnar, který v zahajovacím projevu prohlásil: „Těší mě, že je zaplněna celá výstavní plocha a představuje se zde téměř 500 domácích a zahraničních vystavovatelů. Právě proto se veletrhu IDET pravidelně účastníme. Je to ideální příležitost poznat nové technologické projekty, ke kterým určitě patří umělá inteligence, biotechnologie, robotika a vesmírné technologie.“

Slavnostního zahájení se zúčastnili také místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek a ministr obrany Maďarska Tibor Benkö. K VIP hostům veletrhů dále patřili ministr obrany Slovenska Jaroslav Naď, státní tajemník Ministerstva obrany Slovenska Marian Majer, členové Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost PSP ČR, náčelníci Generálního štábu ČR i SR Aleš Opata a Daniel Zmeko, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše, generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček nebo rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová.

Na základě pozvání Ministerstva obrany ČR a společnosti Veletrhy Brno IDET 2021 navštívili členové oficiálních delegací ze zájmových teritorií a zástupci zahraničních armád z 31 zemí (Brazílie, Burkina Faso, Čína, Egypt, Filipíny, Francie, Itálie, Indie, Irán, Izrael, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kanada, Korejská republika, Maďarsko, Německo, Nigérie, Pákistán, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Thajsko, Turecko, USA, Velká Británie, Vietnam). Zvýrazněnou zemí veletrhu IDET 2021 byl Izrael s oficiální expozicí agentury ministerstva obrany SIBAT, která se veletrhu zúčastnila poprvé. Dalším premiérovým účastníkem byla oficiální účast ministerstva obrany Pákistánu.

Veletrh potvrdil silné postavení českého obranného a bezpečnostního průmyslu, který dlouhodobě exportuje přes 90 procent své produkce a v roce 2020 hodnota jeho vývozu vzrostla na téměř 17 miliard korun (o miliardu více než v roce 2019). Přímo na veletrhu bylo slavnostně podepsáno memorandum o spolupráci České exportní banky s Agenturou pro mezivládní obrannou spolupráci, kterou zřídilo Ministerstvo obrany ČR na podporu exportu domácího obranného průmyslu. Z exponátů českých vystavovatelů vzbudila zájem například samohybná kolová houfnice DITA, kterou v české premiéře představila společnost EXCALIBUR ARMY.

Největší plochu obsadila expozice Ministerstva obrany ČR a Armády ČR s hlavními tématy modernizace ozbrojených sil a 30 let od první zahraniční operace, do které se zapojili čeští vojáci. Na stáncích zahraničních dodavatelů se návštěvníci mohli seznámit také s nejnovějšími akvizicemi, na které ministerstvo obrany podepsalo smlouvy těsně před veletrhem – samohybnými houfnicemi Caesar od francouzské společnosti Nexter Systems a protiletadlovým raketovým kompletem Spyder od izraelské firmy Rafael.

IDET

Premiéru měl Start-up Innovation Pavillion – společná expozice pěti mladých inovačních firem. Zorganizovala ji Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu s cílem představit vysoký potenciál start-upových firem a propojit je s většími partnery. Novým tématem letošního ročníku byl také 3D tisk prezentující řešení tisku komponentů pro obranný průmysl, například z kovů či kompozitních materiálů pro vývoj prototypů a výrobu náhradních dílů.

V rámci odborného doprovodného programu proběhla 9. konference Kybernetická bezpečnost v gesci české pobočky AFCEA. Atraktivní součástí bezpečnostních veletrhů se opět stal terénní polygon IDET Arena s dynamickými ukázkami armádní, hasičské a policejní techniky.

Nejlepším exponátům veletrhu byla udělena tři ocenění Zlatý IDET a jedno čestné uznání. Odborná porota rozhodla o ceně Zlatý IDET pro kolové obrněné vozidlo Titus 6×6, které je výsledkem spolupráce společností Tatra Defence Vehicle, Tatra Trucks a francouzského výrobce speciální obranné techniky Nexter Systems. Cenu získal víceúčelový 3D radar ReGUARD od společnosti Retia. Třetí Zlatý IDET 2021 patří zbraňové stanici RCWS MANTIS od výrobce EVPÚ Defence. Čestné uznání za inovativní výrobek porota udělila ručnímu hasicímu přístroji T4N s hasivem 3M Novec 1230 od společnosti EAF protect.

Na veletrhu byla slavnostně vyhlášena také osobnost Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Stal se jí profesor Svatopluk Zeman, uznávaný vědec v oblasti energetických materiálů. Ministr Lubomír Metnar v zahajovací den udělil generálnímu řediteli společnosti Veletrhy Brno Jiřímu Kulišovi záslužný kříž ministra obrany III. stupně za dlouhodobou spolupráci.

Příští ročník veletrhů IDET, PYROS a ISET se uskuteční v tradičním termínu v květnu 2023.


Řekli o veletrhu:

Lubomír Metnar, ministr obrany
Brněnský veletrh je svatostánek nových technologií a podpory nejenom obrannému a bezpečnostnímu průmyslu. Velmi si vážím naší spolupráce. Jsem rád, že se po více než dvou letech opět na veletrhu IDET setkáváme. Vidíme, co nám pandemie covidu připravila, a že bezpečnostní, ozbrojené a záchranné složky musí být připraveny, aby tyto nové výzvy zvládly. Bez spolupráce s naším strategickým partnerem, což je domácí obranný průmysl, by se nám nepodařilo tento rozvoj a modernizaci dokončit.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy
Každá země je natolik sebevědomá, nakolik je schopná být nezávislou, soběstačnou a jak je schopná bránit se vůči jakýmkoliv hrozbám. I proto je nesmírně důležité dále posilovat výdaje na naši obranyschopnost a na naši armádu a já jsem hrozně rád, že se nám to v posledních letech dařilo. Budeme o to raději, pokud se do těchto dodávek a tendrů budou zapojovat české subjekty. I to je mimo jiné důvod, proč jsem přijel: abych podpořil naše společnosti.

Jakub Kulhánek, ministr zahraničních věcí
Jsem nesmírně rád, že letos mohu být zde na veletrhu IDET. Bezpečnostní a obranný průmysl je speciální a dobře si uvědomujeme, že čím více budeme schopni vyvážet do zahraničí, tím větší to bude mít nejenom ekonomický přínos, ale zároveň bude nášstát a jeho složky lépe připraven na krizové situace.

Aleš Opata, náčelník generálního štábu Armády ČR
IDET pro nás má dva zásadní významy. Jednak chceme ukázat veřejnosti, kam se armáda od posledního veletrhu IDET, který byl před covidem, posunula, co se týče technologií a dalších věcí. Jsme na to opravdu pyšní. Druhou věcí je, že každá takováto výstava vojenské techniky a bezpečnosti je důležitá pro udržování know-how a kontinuity. V tom je pro nás IDET zcela zásadní.

Ministerstvo obrany ČR, brigádní generál Ing. Petr Čepelka, zástupce ředitele sekce rozvoje sil MO ČR
Všichni jsou rádi, že se můžeme sejít, prohlédnout si vojenskou techniku, pohovořit, sdílet zkušenosti s našimi vojáky i se zahraničními partnery a vystavovateli. Celkově vládne na výstavišti pozitivní atmosféra, já jsem za to rád. Jsem zároveň hrdý na všechny lidi, kteří se podílejí na výstavě, a také na to, jakým způsobem spolupracujeme s vedením brněnského výstaviště. Spolupráce je skutečněnadstandardní.

Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
Jsem strašně rád, že se letošní IDET koná, protože do světa vysíláme signál, že se vracíme do normálu a začínáme znovu naživo obchodovat. Když jde o zahraničního zákazníka, setkání „face to face“ nic nenahradí. Proto teď musíme velmi rychle dohánět, co jsme kvůli covidu zameškali, a IDET je ideální příležitostí, jak se potkat se zahraničními delegacemi a ukázat jim, co umíme a co je v našem oboru nového.

SIBAT (Ministerstvo obrany Izrael), Shahar Rachela Horev, zástupkyně ředitele
Otevření prvního izraelského národního pavilonu na českém veletrhu obranného průmyslu je krokem k dalšímu posílení bezpečnostních vztahů. Vidíme velký potenciál pro obrannou spolupráci v oblastech bezpilotního letectví, protivzdušné obrany, raketových systémů a kybernetických systémů. Děkujeme českému ministerstvu obrany za důvěru v náš obranný systém a budeme i nadále spolupracovat na posílení vztahů a zachování bezpečnostních zájmů obou našich zemí.

Czechoslovak Group, Lukáš Novotný, manažer marketingu
Veletrh se povedl. Je zde mnoho důležitých firem, spousta návštěvníků, kteří se zajímali o naše produkty na venkovní i vnitřní ploše. Jsme rádi, že tady jsme, a hodnotíme veletrh jako úspěšný.

Skupina, a.s., armádní generál ve výslužbě Josef Bečvář
Veletrh vnímáme velice pozitivně, dlouho nám nebylo umožněno vystavovat a představit novinky armádě. Zároveň je to příležitost představit se v širším pojetí jako nová společnost Skupina. Jsme rádi, že se IDET zorganizoval a vidíme velký zájem potenciálních zákazníků o naše výrobky.

General Dynamics European Land Systems, Thomas Strasser, ředitel mezinárodního obchodu a služeb
Jsme rádi, že se zde můžeme představit jako firma, která dlouhodobě spolupracuje s českým průmyslem. V Česku je velký potenciál výroby bezpilotních letounů.

Lockheed Martin, Dennis Göge, viceprezident pro oblast střední a východní Evropy
Veletrh si velice užíváme a s potěšením se setkáváme se všemi zástupci českého průmyslu či ministerstev, kteří na akci dorazili. O naše produkty má zájem mnoho zákazníků.

LOM Praha, Jitka Šuláková, referent marketingu a PR
S veletrhem jsme velice spokojení. Po dlouhé covidové pauze se jedná o zlepšení nálady všech. Návštěvnost byla veliká. Vše bylo dokonalé.

AGADOS, Ivo Uchytil, vedoucí obchodního útvaru
Za dva dny veletrhu musím říci, že jsem příjemně překvapen počtem poptávek i počtem návštěvníků, kteří se zajímají o naše výrobky, ať už to jsou polní kuchyně nebo další typy přívěsů. Veletrh rozhodně splnil naše očekávání.

Rheinmetall, Oliver Mittelsdorf, viceprezident pro prodej
Těší mě, že zde vidím tolik lidí, je opravdu plno. Celý můj tým, všichni obchodníci, jsou rádi, že jsou opět na veletrhu IDET. Nejdůležitější je pro nás potkávat se se zákazníky ze střední Evropy. To se nám zde daří. Jsme rádi opět v České republice a moc rádi jsme zpátky v Brně.

Rheinmetall, Michal Hrbata, zástupce firmy
Pro Rheinmetall je IDET hlavním veletrhem ve střední Evropě. Jednáme zde se zákazníky nejen z České republiky, ale i z dalších zemí.

STV Group, Mikuláš Klang, tiskový mluvčí
Veletrh IDET 2021 je pro nás velmi úspěšný. Byli jsme neustále vytíženi zákazníky. Organizace byla příkladná. Ze společenského hlediska to byl návrat k normálu a známka toho, že se věci vrací do starých kolejí, kdy je každý business postavený na osobních vazbách. To, že se IDET letos koná a můžeme se tady potkat s našimi stávajícími i potenciálními partnery, je určitě dobře.

EVPÚ Defence, Patrik Hlůšek, obchodní ředitel
Jsme velmi překvapeni, kolik je tu návštěvníků. Trochu jsme se toho báli dle zkušeností z jiných výstav, kde návštěvnost nebyla ideální. Letos máme velký stánek a měli jsme obavu, aby tohle všechno nevyšlo vniveč. Musím ale říci, že je to fantastické. Bylo zde hodně delegací z armády, zastavili se generálové, ministr vnitra nebo ministr obrany, zahraniční delegace.

Česká zbrojovka, David Basovník, obchodní ředitel pro ČR a SR, CZ Export Praha
Jsme rádi, že se po pauze veletrh uskutečnil, že jsme mohli přivítat naše obchodní partnery současné i případné budoucí. Troufám si tvrdit, že naše expozice byla středem velkého zájmu zákazníků, představovali jsme portfolio našich zbraní určených pro příslušníky ozbrojených složek.

LPP, Miroslav Žižka, jednatel společnosti
Jedná se o první vystoupení společnosti LPP na veletrhu IDET a jsme velice překvapení. Zájem byl opravdu enormní.

Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
Požární ochrana je dlouhodobě podfinancována jak u profesionálních, tak u dobrovolných hasičů. Situace se v poslední době začíná měnit, proto i nás do budoucna čekají velké investice. Veletrh PYROS je prostor, kde jak vystavovatelé, tak Hasičský záchranný sbor a jednotky sboru dobrovolných hasičů mohou ukázat široké veřejnosti, kde jsou v tuto chvíli a kam by se chtěli dostat.

Policie ČR, Petra Hrůzová, mluvčí jihomoravských policistů
Zájem je opravdu veliký. Máme tu náborové centrum, kde se návštěvníci dozví veškeré informace, co udělat pro to, aby oblékli uniformu a mohli se stát policistou nebo policistkou.

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a.s.
BVV a.s.