Rozhovor s Pavlem Štefkou: IDET patří mezi elitní desítku oborových veletrhů

IDET 2019

Státy zvyšují investice do posílení obranyschopnosti a brněnské veletrhy Integrovaného záchranného systému budou velkou příležitostí pro český průmysl. Letošní ročník bude zahájen již 29. května a obsadí rekordní výstavní plochu. O přípravách jsme si povídali s armádním generálem v záloze ing. Pavlem Štefkou, M.Sc., odborným poradcem generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno pro IDET, PYROS a ISET.

Bezpečnostní situace ve světě je stále složitější. Odráží se tento vývoj na veletrhu IDET a mění se nějakým způsobem jeho role a funkce?
Bezpečnostní situace je opravdu složitá. Dochází k opětovnému soupeření hlavních světových velmocí a překotnému technickému rozvoji. Neprobíhá sice žádný zásadní válečný konflikt, ale probíhají vojenské operace v různých krizových oblastech a od nástupu prezidenta Trumpa do úřadu je cítit obrovský tlak na zvýšení obranných rozpočtů všech členských států NATO. Česká republika na tento tlak reagovala, proběhla politická diskuze a všichni předsedové parlamentních stran se shodli, že do roku 2020 mají výdaje na obranu vzrůst na 1,4 % HDP a do roku 2025 na 2 %. Obdobně je tomu také u ostatních států NATO, což obecně zvyšuje počet akvizic. Nejde o nějaké bezhlavé nákupy, je to o cíleném navyšování schopností ozbrojených sil, se kterým souvisí změna organizačních struktur, vyzbrojení nových jednotek a modernizace techniky. Nestabilní situace v různých částech světa spolu s tlakem ze strany NATO a USA tedy vedou k navyšování vojenských rozpočtů a zvýšenému zájmu o veletrhy, na kterých je možné předvést nejmodernější výzbroj v jednotlivých oblastech. Nezanedbatelná je také skutečnost, že při posledním průzkumu veřejného mínění v EU byly bezpečnost a kvalita života na prvních příčkách žebříčku hodnot.

IDET má tradičně velký význam pro český obranný průmysl. Proč je pro tuzemské firmy, které se orientují hlavně na export, důležité ukázat se i doma?
Už proto, že patříme mezi několik států v Evropě, které jsou schopny takovýto veletrh zorganizovat, a to včetně terénního polygonu pro předvádění techniky. Letos se nekoná Eurosatory v Paříži a v Evropě jsou významné veletrhy v Londýně, v Turecku, v polských Kielcích a v Brně. Česká republika patří mezi přibližně deset států na světě, které jsou schopné obdobnou výstavu uspořádat. A není to akce jen pro Českou republiku a Slovensko, je to veletrh pro střední a východní Evropu s přesahem do všech kontinentů. Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu sdružuje asi 110 členů, kteří exportují 85 až 90 procent svých výrobků. V Brně je mohou předvést nejen naší armádě, policii a hasičům, ale také zahraničním zákazníkům, kteří přijíždějí samostatně nebo v oficiálních delegacích.

Víte už, z jakých zemí zahraniční delegace přijedou? A co očekáváte od účasti Švédska jako partnerské země?
Z ministerské úrovně máme potvrzené delegace z Arménie, Egypta, Filipín, Francie, Indie, Izraele, Litvy, Maďarska, Maroka, Polska, Norska, Slovenska a Švédska, další země jsou v jednání. Samozřejmě velmi reprezentativně bude zastoupeno Slovensko, jehož delegaci povedou ministr obrany a náčelník generálního štábu.

Ministr obrany povede také delegaci Švédska, kterému je během letošního ročníku věnována speciální pozornost. V rámci jejich účasti proběhnou bilaterální jednání na různých úrovních a doprovodný program konferencí a seminářů. Již předem proběhla dvě jednání našich asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, první v Praze a druhé ve Stockholmu. Švédská asociace SOFF bude v Brně vystavovat spolu se svými členskými firmami a další samostatné expozice chystají například BAE Systems se švédským výrobcem pásových bojových vozidel Hägglunds nebo SAAB. Naše spolupráce úspěšně funguje už dlouhodobě, od Švédů máme ve výzbroji Armády ČR Gripeny, dělostřelecké radary, protitankové zbraně Carl Gustav nebo protiletadlové prostředky RBS-70. Je to obrovské množství techniky a v Brně půjde o bližší poznání dalších příležitostí.

Za českou stranu veletrhy zahájí premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra obrany Lubomíra Metnara a zástupců dalších institucí. Přítomni budou také náčelník generálního štábu, policejní prezident, generální ředitel Hasičského záchranného sboru, senátoři a poslanci Parlamentu ČR a další vzácní hosté.

Zmíněná společnost BAE Systems na veletrhu IDET vystaví vozidlo CV90, které je jedním ze čtyř kandidátů na největší armádní zakázku české historie. Do tendru na nové pásové obrněnce se zapojili ještě další tři uchazeči a všichni vystavují v Brně. Co čekáte, že tyto čtyři firmy návštěvníkům předvedou?
Čtyři výrobci vyzvaní k předložení nabídky nyní dokončují svá vozidla dle požadavků Armády ČR. Definitivní podobu vozidel pravděpodobně ještě neuvidíme, ale firmy vystaví ve statické expozici velmi podobnou verzi. Bude to příležitost, aby si odborná i laická veřejnost porovnala nabídky všech čtyř uchazečů na jednom místě a zjistila, čím se od sebe jednotlivé projekty liší. Na veletrhu budou vystavovat také české firmy, které by se na zakázce mohly podílet jako subdodavatelé například optiky, spojovacích prostředků, IT a podobně. Podle požadavku výběrového řízení bude zapojení firem českého obranného průmyslu poměrně vysoké a v Brně se o něm určitě bude jednat. Veletrhy totiž nejsou jenom o vystavování jednotlivých výrobků, ale také o setkávání odborníků, výměně názorů a komunikaci, protože tak vznikají různé kooperační projekty, k nimž by jinak třeba ani nedošlo. Z praxe znám řadu úspěšných společných projektů, které byly zahájeny právě jednáním na některém veletrhu.

Které další významné akvizice se v Armádě ČR chystají a jak se projeví v exponátové náplni letošního ročníku?
Hovoří se hlavně o velkých akvizičních programech, jako jsou pásová obrněná vozidla nebo vrtulníky, ale zároveň jde o stovky dalších výběrových řízení za miliony, desítky milionů nebo stamilióny korun, které jsou za těmi velkými akvizicemi trochu schované. Pro dodavatele jsou samozřejmě důležité, protože ne všechny firmy se zapojují do projektů jako vrtulníky a obrněné transportéry. Řeší se radary, nové dělo ráže NATO, náhrada terénních vozidel UAZ a Land Rover, systémy řízení palby, řízené protitankové střely, náhrada protiletadlového systému a další. Na veletrhu bude k vidění průřez přes všechny odbornosti, které jsou v armádě, a nejen v naší, protože v ostatních armádách je situace velmi podobná. Stejně tak půjde o obnovu techniky u policie a hasičů. Poptávají se spojovací centra, celá oblast IT, kde zařízení zastarává velmi rychle, uniformy, malé zbraně, munice, ochranné prostředky jednotlivce a další výstroj a výzbroj. Lidé, kteří se podílejí na rozhodnutích o nákupech, si na veletrhu mohou detailně prohlédnout a porovnat nabídky.

Specialitou brněnského veletrhu je živé předvádění techniky na terénním polygonu. Na co se návštěvníci mohou těšit?
Terénní polygon jsme obnovili v roce 2015 a nazvali ho IDET ARENA. Stejně jako při minulých ročnících chystáme překážkovou dráhu pro ukázky bojové techniky a zároveň ukázky akcí jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému – policie, hasičů, Vězeňské služby, Celní správy. Ženisté nám postaví most zapůjčený ze Správy státních hmotných rezerv. Diváci uvidí například zadržení pachatele, práci se psy a s policejními koni, využití dronů a další velmi zajímavé věci. Už třetí ročník v řadě se bude prezentovat také slovenská armáda, letos má vystoupení s modernizovaným bojovým vozidlem pěchoty. Program v IDET ARENĚ bude probíhat po celou dobu veletrhu a největší zájem opět čekáme v sobotu 1. června na Den bezpečnosti, kdy se výstaviště otevře pro širokou veřejnost.

Co byste poradil vystavovatelům, aby pro ně veletržní prezentace byla co nejpřínosnější?
Na přípravě veletrhu IDET se podílím od roku 2013, ale dříve jsem tu byl přítomen za armádu a později za vystavovatele. Díky tomu mám možnost posoudit organizační záležitosti ze tří různých pozic a dělám všechno pro to, aby přihlášené firmy byly spokojené. Snažím se získat pro účast na veletrhu co nejvíce zahraničních delegací a odborníků, aby vystavovatelé měli komu představit své expozice a výrobky. Na přípravě veletrhu pracujeme déle než rok a ve spolupráci s ministerstvy obrany a vnitra pomáháme přivést na veletrh hosty, ale zároveň je velmi důležité, aby samotné firmy byly aktivní a pozvaly si na veletrh svoje stávající i potenciální zákazníky. Jako pořadatelé ani nemůžeme zabezpečit návštěvu konkrétních odborníků a delegací pro 500 vystavujících firem. Vystavovatelé by také neměli zapomínat na odpovídající zastoupení a přítomnost vysokého managementu. Když na stánku budou jen techničtí odborníci, tak sice všechno perfektně vysvětlí, ale s vedením jiné firmy se většinou nesetkají a kontraktační stránku už nezajistí.

Odborným poradcem veletrhu IDET jste už šest let. Kam se veletrh za tuto dobu posunul a z čeho máte největší radost?
Jsem rád, že se od roku 2013 zlepšila součinnost s Ministerstvem obrany ČR. Právě ta je na všech těchto veletrzích stěžejní, protože na každém z nich zabezpečují spoustu záležitostí ozbrojené složky. Vrátili jsme zpět ocenění Zlatý IDET, což je vnímáno jako prestižní a firmy tuto soutěž mají rády. Od roku 2017 nazýváme IDET, PYROS a ISET společným názvem veletrhy Integrovaného záchranného systému, protože se jich účastní policie, hasičský záchranný sbor, záchranná služba a samozřejmě také armáda, která není součástí IZS, ale podporuje jej. Je to nezvyklé, alespoň já o jiném takovém veletrhu ve světě nevím. Mohu říci, že český Integrovaný záchranný systém je celosvětově hodnocen jako jeden z nejlepších. Hlavním cílem našeho úsilí bylo navýšit počet vystavovatelů, kteří mohou v Brně oslovit více potenciálních zákazníků z různých složek IZS. Klíčová v tom byla podpora Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, která pochopila, že IDET je její platforma, na které se členské firmy mohou předvést. Výsledkem byl třetinový nárůst vystavovatelů v roce 2017 a letos předpokládám další nárůst. Již nyní vám mohu sdělit, že IDET, PYROS a ISET letos obsadí rekordní plochu. Mám radost, že tento veletrh žije a funguje, a věřím, že bude mít i nadále vzestupnou tendenci.

Zdroj zprávy zde.

Články na podobné téma:
Bezpečnostní veletrhy na rekordní ploše představí prestižní vystavovatele a špičkové exponáty