Inspektoři TÜV SÜD Czech v Technické komisi ÚNMZ

tuv

Inspektoři divize Industry Service byli jmenováni členy Technické normalizační komise ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Toto členství dokládá jejich vysokou odbornou úroveň, a tak se budou nyní podílet na tvorbě Českých technických norem. Technické normalizační komise (TNK) jsou odbornými poradními orgány Odboru technické normalizace.

TUV SUD ČR

Jejich úkolem je komplexně posuzovat problematiku normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působností, zaujímat k ní odborná stanoviska a navrhovat příslušná řešení. Projednávají se zde jak návrhy evropských a mezinárodních norem, tak i původních ČSN, návrhy evropských a mezinárodních norem v průběhu jejich tvorby včetně následného převzetí do ČSN.

V technických komisích působí zástupci všech zájmových skupin, a to zejména výrobci (jak velké firmy, tak i zástupci středních a malých podniků), spotřebitelé a uživatelé, obchodní organizace, školy, veřejná správa, odborníci z oblasti vědy a výzkumu, nevládní organizace apod. ÚNMZ je zabezpečuje všemi podklady a informacemi, které potřebují ke své práci, a umožní jim odborný styk s mezinárodními a evropskými normalizačními organizacemi, což je významné pro navazování užitečných kontaktů.

Zjistěte, jaké služby nabízíme v oblasti inspekcí.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
TUV snidaně