Inteligentní technologie pro dopravu a inovace v oblasti chytré mobility se představí v Brně

future mobility BVV

Mobilita osob a přeprava zboží jsou klíčovými faktory podmiňujícími fungování a prosperitu současné společnosti. Další rozvoj dopravy v ČR bude pod vlivem společných evropských cílů, zejména v oblasti ochrany klimatu, inovací a digitalizace.

Veletrhy Brno pod záštitou primátorky Statutárního města Brna Markéty Vaňkové a radního pro dopravu Petra Kratochvíla, společně s odbornými partnery z oblasti dopravy, uspořádají v termínu 2.-4. června 2022 veletrh pod názvem FUTURE MOBILITY. Veletrh bude prezentací řešení pro mobilitu budoucnosti a jednak platformou, jejímž cílem je výměna informací, edukace, výměna znalostí, zkušeností a vytvoření podmínek pro rychlejší zavádění moderních technologií v dopravě. Právě využití nových pohonů a čistých energií, ICT technologií, prvků umělé inteligence a aplikace inovativních konceptů organizace a řízení změní tento obor v blízké budoucnosti a umožní přepravovat zboží i osoby rychleji, bezpečněji, s menší uhlíkovou stopou, produktivněji a komfortněji.

Brno výstaviště pavilon P

Hlavní myšlenku veletrhu FUTURE MOBILITY lze tedy popsat tak, že nejen čisté pohony, ale především nový systém dopravy založený na sdílení, automatizaci a digitálních technologiích přinese změnu, jejímž důsledkem bude významný úbytek emisí, kratší cestovní doby, vyšší kvalita, komfort, bezpečnost a menší závislost na lidském činiteli.

Veletrh FUTURE MOBILITY je termínově provázán s veletrhem URBIS SMART CITY FAIR. Právě zde se už několikátým rokem prezentují technologie pro chytrá města včetně dopravních řešení. V roce 2021 bylo součástí tohoto veletrhu zakončení projektu C-ROADS, jehož výsledkem jsou implementované systémy C-ITS v mnoha evropských zemích včetně ČR. Akce FUTURE MOBILITY na tyto projekty přirozeně navazuje a staví na informacích, které zde byly prezentovány, i na spolupráci s partnery z minulých ročníků.

msv

Brno a brněnské výstaviště jsou pro prezentaci pokročilých dopravních řešení mimořádně vhodné. Město Brno je jedním z evropských lídrů v zavádění kooperativních systémů C-ITS, výstaviště díky svému uspořádání umožňuje realizovat živé demonstrace dopravních technologií a dopravních prostředků včetně simulace reálných situací v silničním provozu.

FUTURE MOBILITY 2022 se bude skládat z výstavy, demonstrací a z odborné konference „Mobilita jako služba pro města 21. století“, která bude probíhat ve čtvrtek a v pátek. V pátek odpoledne a v sobotu bude pak veletrh otevřen i pro veřejnost, která se bude moci seznámit s budoucností mobility především prostřednictvím ukázek na venkovních plochách.

Umístění konferenční části veletrhu se plánuje do pavilonu E s veletrhem URBIS, což umožní programové sladění obou konferencí, demonstrace konkrétních řešení bude probíhat na plochách mezi pavilony B, C a A, expozice vystavovatelů budou umístěny do pavilonu B.

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a.s.
BVV a.s.