IT specialisté i řidiči. Programy ekonomické migrace pomáhají získat firmám pracovníky ze zahraničí

MPO logo

Téměř 42 tisíc. Tolik zahraničních pracovníků bylo zařazeno za letošní rok do programů ekonomické migrace Ministerstva průmyslu a obchodu. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se konal seminář, který radil podnikatelům, jak postupovat nejen u zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, ale i v případě obchodních cest.

„I přes obtíže a omezení způsobené přetrvávající pandemií koronaviru fungují všechny programy ekonomické migrace a pomáhají podnikatelům řešit nelehkou situaci. Programy s jasně nastavenými kritérii a transparentním procesem získávání pobytových oprávněních tedy byly jednoznačně krokem správným směrem,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Po zavedení cestovních omezení představují hlavní způsob, jak zaměstnat v ČR cizince z třetích zemí, vládní programy ekonomické migrace. Jedná se o Program klíčový a vědecký personál, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec. První dva programy jsou určeny pro vysoce kvalifikované pracovníky jako jsou IT specialisté nebo inženýři, třetí program je určený pro středně a nízko kvalifikované pracovníky jako například řidiči nebo montážní dělníci. Kapacita programů je více než 50 tisíc cizinců ročně s tím, že největší část kapacity je určena pro pracovníky z Ukrajiny – 40 tisíc cizinců.

„Vládní programy se velmi osvědčily, což dokazují jak čísla za rok 2020, kdy bylo do programů i přes výrazné cestovní restrikce zařazeno více než 26 tisíc cizinců, tak i za letošní rok, kdy do nich bylo zatím zařazeno téměř 42 tisíc zahraničních pracovníků,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod a EU Martina Tauberová.

Co se týče obchodních cest, zástupci MPO vysvětlili, jaká omezení v současné době platí a jak lze obchodní cesty do ČR realizovat. Zaměřili se zejména na výjimky na vstup na území ČR vydávané ze strany MPO z důvodu hospodářského zájmu ČR. Díky institutu výjimek v zájmu ČR MPO pomohlo více než 400 podnikatelům při realizaci cest jejich obchodních partnerů do ČR.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo