IT4Innovations součástí 16 projektů Horizont 2020 a jedním z klíčových inovátorů

všb

IT4Innovations národní superpočítačové centrum realizuje excelentní výzkum prostřednictvím národních či mezinárodních projektů. Zcela ojedinělá je úspěšnost v zapojení do projektů v rámcovém programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020, kde momentálně IT4Innovations figuruje hned v 16 mezinárodních projektech, přičemž jeden z těchto projektů dokonce koordinuje.

Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 určený pro období 2014–2020 podporuje špičkovou vědu na světové úrovni. S rozpočtem přes 77 miliard EUR se jedná o největší nadnárodní výzkumný program na světě. Horizont 2020 financuje výzkum ve všech oblastech vědy a inovací a je otevřený mimo jiné univerzitám, výzkumným institucím a průmyslovým podnikům, kterým nabízí rozmanité možnosti financování jejich výzkumných aktivit a vzájemné spolupráce. V současné době dobíhají jeho projekty i poslední výzvy a plynule se přechází na nový rámcový program Horizont Evropa.

všb

Výzkumné týmy IT4Innovations se aktivně zapojují do mnoha výzkumných projektů. Spolupráce v oblasti mezinárodních projektů však zůstává prioritou v rámci aktivit výzkumu a vývoje. V současné době je IT4Innovations součástí konsorcií šestnácti projektů, za které jmenujme projekt EuroCC, v rámci něhož IT4Innovations buduje tzv. Národní centrum kompetence pro HPC. Současně je členem evropského Centra excelence v HPC POP2 a zajišťuje koordinaci projektu LEXIS zaměřeného na vybudování chytré platformy pro efektivní zpracování dat s využitím HPC, big data a cloud technologií. „Z nově započatých projektů bych rád zmínil projekt LIGATE, jenž přispěje ke zrychlení a zpřesnění počítačového návrhu léčiv nebo projekt SCALABLE, kde spolupracujeme se společnostmi Renault a Airbus na vývoji masivně paralelního softwaru na bázi metody Lattice-Boltzman pro výpočty dynamiky tekutin. Strategickým záměrem do budoucna je však ještě zvýšit zapojení našich vědeckých pracovníků do mezinárodních výzkumných projektů prostřednictvím rámcového programu Horizont Evropa,“ uvádí Tomáš Kozubek, vědecký ředitel IT4Innovations.

VŠB

Mezinárodní projekty velmi často podporují i inovační aktivity. Inovace, které z projektů zpravidla vzejdou, monitoruje Inovační radar. Jedná se o iniciativu Evropské komise, která identifikuje inovace a inovátory v rámcových programech pro výzkum a inovace, jež mají velký potenciál. Excelentní výzkum IT4Innovations potvrdil i výsledek Inovačního radaru, kdy s počtem sedmi inovací podpořených evropskými projekty zařadil IT4Innovations mezi klíčové inovátory České republiky. Více informací zde.

Výzkumné projekty rámcového programu Horizont 2020, na kterých se IT4Innovations podílí, naleznete zde.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb