Jaderné dny 2021

Jaderné dny 2021

Přiblížit využívání jaderné energie v současné společnosti zejména mladé generaci se zvláštním zaměřením na středoškoláky má za cíl letošní, již 11. ročník Jaderných dnů, který proběhne od 15. září do 20. října v kampusu Západočeské univerzity v Plzni. Ta akci již tradičně připravuje se společností ŠKODA JS a CENEN (Czech Nuclear Education Network).

jaderné dny v plzni 2021

„Jaderné dny jsou naším příspěvkem ke zvyšování zájmu mladé generace o technické obory všeobecně a o jadernou energetiku zejména,“ říká generální ředitel ŠKODA JS František Krček. „Můžeme dnes nabídnout studentům stejně zajímavou perspektivu, jakou měla moje generace, která se po skončení studia podílela například na spouštění JE Temelín. Nový jaderný zdroj v ČR získává stále konkrétnější obrysy a jsem přesvědčen, že nezůstane u jednoho bloku.“

„Jaderná energetika je tématem, které v současné době poutá zvýšenou pozornost veřejnosti. Těší mě proto, že studenty i veřejnost letos opět můžeme pozvat na Jaderné dny, které jim nabízejí příležitost získat aktuální informace z oboru,“ zve rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček a připomíná: „Jaderná energetika patří k našim tradičním oborům. Už 65 let se v Plzni vzdělávají špičkoví odborníci, kteří ve své pracovní praxi zajišťují spolehlivost a bezpečnost provozu jaderných elektráren.“

Celou akci zahájí dvoudenní mezinárodní konference „Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2021“, která proběhne 15. a 16. září v budově Fakulty aplikovaných věd. Téma je stále aktuální s tím, jak se blíží další etapa přípravy budování nového jaderného zdroje, který je nezbytnou podmínkou budoucí energetické bezpečnosti a soběstačnosti ČR. Na plenárním zasedání vystoupí zástupci investora ČEZ, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, generální ředitel ŠKODA JS František Krček a další odborníci. Představitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii se sídlem ve Vídni John Roberts vystoupí s přednáškou na téma závažnosti jaderného vzdělávání.

Nedílnou součástí konference, která mimo jiné připomíná výročí 65 let jaderné energetiky v Plzni, je letos již podruhé soutěžní výstava studentských prací, představených formou posterů. Do letošního ročníku přihlásili své práce studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia z českých, ukrajinských a ruských univerzit. Jednotlivé práce hodnotí odborná porota.

V odborných sekcích konference zazní přednášky představitelů světových dodavatelů pro jadernou energetiku z Koreje, Francie, USA a Ruska. Zajímavá bude jistě rovněž přednáška představitele společnosti Fennovoima o přípravě výstavby nové finské jaderné elektrárny. Samostatné odborné sekce jsou věnovány novým materiálům a technologiím pro jadernou energetiku, vyřazování jaderných elektráren, dlouhodobému skladování radioaktivního odpadu, turbínám pro jaderné elektrárny, odběru tepla pro dálkové vytápění a jadernému teplárenství.

Společně s mladými lidmi budou Jaderné dny hledat odpovědi na aktuální otázky nejen jaderné energetiky, jako jsou například energetické problémy současnosti, bezpečnost jaderné energie a její vliv na životní prostředí a mnoho dalších. Pro studenty středních škol je tradičně určen cyklus přednášek, spojený se soutěží o ceny, které poskytují sponzoři jednotlivých témat. Přednášky budou probíhat jedenkrát týdně od 22. září do 20. října a jejich témata jsou například: Žijeme v poli záření, Energetický mix a role jaderné energetiky, Životní prostředí a radioaktivní odpady a další.

Součástí Jaderných dnů je také tradiční výstava v hale Fakulty strojní Západočeské univerzity. Návštěvníci si tu budou moci prohlédnout konkrétní zařízení i modely a vizualizace různých částí jaderných elektráren i výzkumných reaktorů. Svými exponáty se na výstavě podílejí i zahraniční firmy, které budou prezentovat modely svých jaderných elektráren. Významní čeští dodavatelé představí části jaderných reaktorů, včetně modelů palivových článků, přístroje k měření radioaktivity a další. Návštěvníci budou moci sami zjistit, jaká je přirozená radioaktivita běžně se vyskytujících látek, jako jsou dřevo, sklo apod. Výstava je volně a zdarma přístupná studentům i veřejnosti po celou dobu konání Jaderných dnů.

Veškeré informace o letošních Jaderných dnech najdou zájemci na webových stránkách www.jadernedny.cz.

Tady se můžete podívat, jak to vypadalo na předchozím ročníku této akce…

Zdroj zprávy: ŠKODA JS a.s.