Jak efektivně chránit svá průmyslová práva?

Komplexní informace o ochraně průmyslového vlastnictví v České republice i zahraničí získali účastníci na semináři organizovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a Technologickou agenturou ČR. Cílem bylo nabídnout zástupcům zainteresované veřejnosti z podnikatelské a akademické sféry jak informace o patentové ochraně českých výrobků v České republice i zahraniční, tak také pohled úspěšně patentujících podnikatelů z praxe.

seminář právo

Již 4. ročník tradičního semináře, který byl vyvrcholením série regionálních seminářů, které MPO spolu s partnery během tohoto roku pořádalo v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Praze, nabídl téměř devadesáti zúčastněným informace o možnostech ochrany jejich know-how nejen v České republice či Evropské unii, ale i na trzích třetích zemí.

Častější využívání patentů a ochrany duševního vlastnictví je jednou z priorit MPO, a je také jednou z priorit Inovační strategie České republiky pro roky 2019-2030 The Czech Republic: The County for the Future, jak zdůraznil náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko, který v úvodu semináře potvrdil, že hlavním cílem Inovační strategie je, aby se Česká republika zařadila během dvanácti let mezi inovační lídry Evropy a stala se zemí technologické budoucnosti. V oblasti duševního vlastnictví se strategie zaměřuje právě na zvýšení povědomí o ochraně duševního vlastnictví a zvýšení využívání jeho ochrany, a to mj. vytvořením ucelené Koncepce podpory ochrany duševního vlastnictví spolu s nastavením odpovídajících finančních podpor.

průmyslové právo

Účastníci se dozvěděli od představitelů českých institucí, jak si chránit své průmyslové vlastnictví, kde a jak patentovat či o možnostech spolupráce mezi původci vynálezů a managementem v rámci podniku a mnoho dalšího. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl poradil, jak při stejných nákladech maximalizovat svůj zisk za užití správných nástrojů patentové ochrany. V druhé části semináře ředitel TAČR Martin Bunček mluvil o v dnešní době klíčovém a stále častěji využívaném propojení soukromé sféry a výzkumných organizací, jehož hlavní výhodou je snazší přístup k projektovým podporám.

Nechyběly ani příspěvky z praxe, které připravili Karel Volenec, jednatel společnosti ELLA-CS, či Martin Bali-Jenčík ze společnosti Škoda Auto, tedy zástupci firem, jejichž zkušenosti s patentováním mohou být inspirací pro celou řadu dalších podniků, jejichž inovativní výrobky mají potenciál prorazit na zahraniční trhy. Nejen tyto, ale i další příspěvky hostů poskytly zúčastněným komplexní vhled do oblasti průmyslového vlastnictví a jeho ochrany a především do jejího praktického fungování.

právo

Kdo se této události nemohl zúčastnit, nemusí zoufat. V následujícím roce Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje v obdobných akcích pokračovat jak v regionech, tak také v Praze. Informace přinese i strojírenský portál www.zakazka.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo