Jak nejlépe na Průmysl 4.0?

tuv

Zajistěte, aby vaše výrobní systémy a procesy byly bezpečné, zabezpečené, spolehlivé a efektivní.

Industry 4.0 je jedním z nejčastěji používaných termínů označujících zrychlení digitální transformace v rámci zpracovatelského průmyslu. Podstatou Industry 4.0. je hyperkonektivita přesahující výrobní haly a tovární prostředí. Automatizace a interakce mezi zařízením a systémy, která probíhá hladce v celém životním cyklu produktu napříč všemi zúčastněnými stranami, jako jsou dodavatelé, zákazníci a ostatní partneři. Jedná se o integrovaný ekosystém transparentní pro všechny zúčastněné strany. Nabízí rychlost a flexibilitu.

Prvním krokem pro business s aspirací na Industry 4.0 je zjistit, které aspekty musí v souvislosti s přechodem na Industry 4.0 řešit. Posouzení pomocí Smart Industry Readiness Indexu (SIRI) poskytuje porozumění kritickým bodům transformace na I 4.0 a také pohled na stav jednotlivých zařízení vzhledem k těmto kritickým bodům. To umožňuje výrobním společnostem cílený přechod krok za krokem.

  • Porozumíte Industry 4.0 – rozdělit koncepty do akceptovatelných klíčových stavebních bloků a poskytnout jasné vyjádření hmatatelných přínosů.
  • Zahájíte transformaci – pochopíte aktuální stav vašich současných procesů, systémů a struktur.
  • Plně využijete výhody Industry 4.0 – migrujte cíleným a postupným způsobem, abyste převedli koncepty a představy na skutečnou obchodní hodnotu.

TÜV SÜD doposud dokončila stovky hodnocení u nadnárodních společností, ale i malých a středních podniků napříč všemi průmyslovými odvětvími. Naši experti zhodnotí vyspělost vaší organizace ve vztahu k I 4.0 z hlediska technologie, procesu a organizační kultury.

TÜV SÜD nabízí hodnocení pomocí indexu formou 2 půldenních workshopů
Před samotným workshopem je naplánován krátký Skype meeting a jsou poskytnuty materiály pro seznámení s tématem, včetně informací o Industry 4.0 a potenciálních váhodách pro společnost. Během prvního workshopu TÜV SÜD vyjasní principy hodnocení, vysvětlí cíl každé dimenze a pomůže společnostem se vyhodnotit v 16 dimenzích indexu. Po prvním semináři naplánuje TÜV SÜD druhý seminář, který pomůže vaší společnosti identifikovat kroky a projekty, na kterých lze začít pracovat.

Proč vybrat TÜV SÜD?
Díky rozsáhlým znalostem o průmyslových technologiích a optimalizaci procesů zajišťuje TÜV SÜD společnostem komplexní pohled na hodnocení každé dimenze jejich podnikání. To jim pomáhá vyhnout se ryze technologickému zaměření, kde jsou často přehlíženy a opomenuty kritické oblasti, jako je návrh procesu a rozvoj pracovní síly.

Kontaktujte:
TÜV SÜD – 844 888 783