Jak pokračují přípravy OP TAK? MPO vydává nové číslo zpravodaje

opik

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává dvouměsíčník – Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění v programu.

MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

mpo opik

“V tomto čísle informujeme především o výzvě v programu podpory Potenciál. Vyhodnotíme rovněž vybrané výzvy z prioritní osy 3 a 4. V metodických rubrikách uvedeme informace o tom, jak se připravit na kontrolu velikosti podniku. Dále představíme další práce na novém Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027,” říká šéfredaktor Petr Tůma.

Časopis si můžete stáhnout tady (PDF).

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo