Jak povzbudit zájem o studium technických a přírodovědných oborů?

Jak povzbudit zájem o studium technických a přírodovědných oborů? Jak motivovat k jejich studiu?
Odpovědi na tyto otázky hledá v současné době řada středních i vysokých škol v České republice i celé Evropě.

O řešení se snaží i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), která začala v letošním roce budovat nový systém popularizace vědy a výzkumu, zaměřený na žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, jejich rodiče, pedagogy i širokou veřejnost. Na konci těchto aktivit by pak měla být změna postojů všech těchto skupin k přírodovědným a technickým oborům.

V souladu se rčením „co se v mládí naučíš, …“ se při svých činnostech zaměřila VŠB–TUO na děti od raného školního věku a připravila pro ně řadu neobvyklých aktivit. Více než 180 dětí mělo možnost účastnit se letních táborů přímo v areálu vysoké školy, na kterých se zábavnou formou mnohdy poprvé seznámily s tajuplnostmi vědy a techniky. Tak vyplnila univerzita volný prázdninový čas nejen dětem z Ostravy, ale i Olomouce a Brna, kde tyto tábory rovněž organizovala. A ohlas je veliký – i když prázdniny skončily, řada z těchto dětí se hlásí k účasti na aktivitách a motivují pro ně svoje kamarády i pedagogy. Je to řada vědecko – technických kroužků ať ve školách či laboratořích VŠB-TUO, exkurzí, stáží apod.

Od září letošního roku zahajují provoz (ve spolupráci s IT Clusterem) dvě demonstrační centra pro atraktivní zpestření výuky technických a přírodovědných oborů – a to v prostorách Dolní oblasti Vítkovic a Hornického muzea v Landek Parku. Na žáky základních škol zde čeká mluvící robot Advee, výstava optických klamů, rébusy hlavolamů, modely výrobních procesů aj. A zatímco se děti budou hrou seznamovat se záhadami matematiky, fyziky, chemie a dalších obávaných školních předmětů, odborní lektoři mohou pomoci jejich pedagogům a seznámit je s novými trendy a pomůckami pro výuku těchto oborů. Tato nenásilná forma výuky je doplněna nabídkou exkurzí a stáží v podnicích Moravskoslezského kraje, kde mohou děti i jejich pedagogové na vlastní oči vidět současnost průmyslových oborů.

Sledovat, jak se věci dějí, může být zajímavé i zábavné. Ale co tak stát se přímo vynálezcem? I tuto možnost Vysoká škola báňská dětem na základních školách nabízí. S pomocí zahraniční licence programu Kids and Science umožní v týdenním cyklu přímo na vybrané základní škole žákům nejen stát se vynálezci, ale naučit se také své vynálezy prezentovat a obhájit před spolužáky. Tento program je zajímavý nejen pro školy, ale rovněž pro média. O spolupráci na jeho realizaci projevila zájem Česká televize.

Ani studenty středních škol nespouští VŠB–TUO ze zřetele. Řada popularizačních přednášek v podání vyučujících i studentů univerzity a zaměřených opět na technické a přírodovědné obory rozšíří informace o nových možnostech studia jednotlivých předmětů a uplatnění v nich. Osobní příběhy „ambasadorů vědy“ při výjezdech do jednotlivých středních škol Moravskoslezského kraje určitě zaujmou. Motivační také zajisté budou výhry spojené se studentskými soutěžemi z oblasti matematiky, fyziky a chemie, které budou v rámci projektů realizovány.

Protože na budoucí profesní směřování teenagerů – ač ti se tomu ze všech sil brání – mají stále vliv rodiče, zacílili jsme další projekty VŠB-TU Ostrava na ně a širokou veřejnost. Výjezdy s matematikou a fyzikou po neuniverzitních městech ČR představují tyto obávané předměty tak, jak je běžně neznáme. Zábavnou a interaktivní formou si děti i jejich rodiče vyzkoušeli představivost, logické myšlení při skládání a řešení hlavolamů, poznávali tajemství vesmíru, pozorovali dalekohledem Slunce, „vyráběli“ blesky, obsluhovali parní stroj i jiné technické přístroje včetně zástupce nové generace robota Adveeho.

Stávající studenti VŠB-TUO i akademičtí pracovníci univerzity mají možnost využít také aktivity v rámci popularizačních projektů. Obě skupiny se již zapojily do odborných stáží u vybraných zaměstnavatelů, studenti navíc i do odborných týmů, které již fungují v rámci univerzity. Nové zkušenosti i kontakty jim pomohou nejen během studia při praktických aplikacích teoretických poznatků, ale také např. při hledání pracovního uplatnění. Akademici si ve firmách prohloubí svou odbornost, nové kontakty jim pomohou přilákat do výuky externí odborníky z aplikační sféry, získat kolegy do projektů atd.

Asi nejobsáhlejším chystaným projektem je kampaň zaměřená na popularizaci výsledků vědy a výzkumu VŠB-TUO, která bude zahájena počátkem příštího roku. Kampaň je zacílená na širokou veřejnost Moravskoslezského kraje a hlavně na děti a mládež, které chceme hravou a nenásilnou formou přivést k informacím a zájmu o přírodovědné a technické obory. Nejenže nám pomáhají na každém kroku našeho života a jsou pilířem vědy a výzkumu, ale jejich studium je dosažitelné pro všechny a zajišťují dobrou budoucnost a uplatnění.

Pro spolupráci v popularizačních projektech hledáme jak průmyslové podniky z Moravskoslezského kraje, tak pedagogy základních a středních škol. V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese klara.janouskova@vsb.cz.