Jak rychleji zavádět inovace a technologie do praxe?

MPO logo

Vůbec poprvé jednala vládní Rada pro podporu strategických technologií a produktů. Vznikla letos v září v reakci na situaci s COVID 19, fungovat však má dlouhodobě nejen v kontextu s pandemií. Mimo jiné se zabývala strategickým směřováním inovačních podpůrných programů či certifikacemi a dodávkami osobních ochranných a zdravotnických prostředků (OOP a ZP).

V době koronaviru začala OOP a ZP vyrábět celá řada firem, pro zavádění na trh výrobky musí mít potřebné osvědčení o tom, že jsou bezpečné a chrání zdraví. Aby se procesy zrychlily, musí se posílit certifikační kapacity či zaktualizovat některé normy. Také je třeba chránit a rozvíjet strategické technologie, využívat inovace i v krizovém řízení, řešit související legislativu a spolupracovat napříč sektory. V rámci rady proto vznikne několik pracovních skupin. Tempo, jak se inovace a technologie zavádějí do praxe, se totiž výrazně zrychluje a na to musí nejen veřejná správa průběžně reagovat.

inovace

„Situace s COVID 19 mimo jiné ukázala, že je třeba posílit certifikační kapacity. Stávající organizace dělaly, co mohly, aby se nově vyráběné osobní ochranné a zdravotnické prostředky zaváděly na trh, přesto od firem zaznívalo, že je třeba certifikaci zrychlit,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Přispět ke zlepšení situace má právě Rada pro podporu strategických technologií a produktů, která vznikla s cílem řídit podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků, které v ČR chybí.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu tak například certifikace už mimo jiné řešilo s Ministerstvem práce a sociálních věcí, pod které spadá jedna z certifikačních autorit – Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Rovněž se podílelo na řadě akcí k certifikaci. Kromě toho se nově mají zmapovat výzkumné organizace, které disponují relevantní laboratorní kapacitou a hledat cesty, jak certifikační subjekty pomoci dovybavit zařízeními potřebnými pro zkoušky.

„Rovněž je třeba vydefinovat, co vlastně strategické technologie a produkty jsou a vytvořit databázi produktů a služeb, kterou budou moct využívat také samosprávy, tedy kraje i města a obce,“ říká náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek a dodává: „Je důležité, aby se firmy i zájemci propojili, navázalo se přitom na už existující portál GovPoint.org.“

„Svaz měst a obcí je vhodným místem pro přenos informací do území, právě starostové, kteří jsou v první linii a jsou občanům nejblíž, jsou členy naší organizace,“ říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková a dodává: „Radu vnímáme tak, že může pomáhat i v dalších krizových situacích, v nichž obce mimo jiné potřebují koordinovat činnosti například dobrovolníky.“

Na jednání rady koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík představil projekt Jihomoravského kraje, v němž Masarykova univerzita v Brně právě ve spolupráci s dobrovolníky řeší pomoc v kontextu s koronavirem. Uvedl, že by se mohl využít i v dalších krajích České republiky. Představen byl také další inovativní projekt, který vzniká ve spolupráci Univerzity Karlovy, ČVUT v Praze a VŠB Ostrava.

„Z témat, která se probrala na prvním jednání Rady pro podporu strategických technologií a produktů je zřejmé, že by rada mohla mít čtyři pracovní skupiny: pro inovativní technologie, strategické segmenty a rozvoj ekonomiky, legislativu a pro zkušebnictví a certifikace,“ říká náměstek ministra obrany pro řízení průmyslové spolupráce Tomáš Kopečný a dodává: „Strategický význam technologií roste, jde přitom o celkovou technologickou infrastrukturu, nejen v kontextu s COVID 19. Musíme hledat cesty, jak technologie stimulovat a podporovat.“

Jednou z cest, jak pomoci státu s nákupem inovativních produktů, je začít pracovat na úpravě technických norem pro OOP, ZP i pro další produkty a případně také souvisejících technických předpisů.

„Touto problematikou by se měla v rámci rady komplexně zabývat pracovní skupina pro zkušebnictví a certifikaci. Pokud nebudou OOP a ZP řádně odzkoušeny a certifikovány, nemohou se využívat. To platí i pro další inovativní výrobky a strategické produkty,“ říká viceprezident Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, prezident EUROLAB-CZ a ředitel Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha Alexander Šafařík-Pštrosz.

„Už teď chystáme aktualizaci technické normy pro OOP a ZP, která bude upravovat tzv. parametr záchytu. Chceme ji ošetřit na národní i evropské úrovni,“ říká ředitel odboru inovací agentury CzechInvest Jakub Hájek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí zabývá také dočasnými certifikacemi, které na jaře dostaly firmy na některé nové produkty a nyní jim vyprší. Prodloužení osvědčení pomůže českým firmám okamžitě dodávat produkty institucím, občanům i firmám, které je potřebují. Na Radě byla rovněž představena strategie chytré specializace RIS3.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR