Jak zapojit český průmysl do projektu termojaderného reaktoru ITER?

ITER

Nejsou to jen stroje, za čím na brněnské výstaviště míří desetitisíce návštěvníků. Velkou zajímavostí letošního 61. ročníku MSV je i seminář věnovaný jaderné energetice a průmyslovým možnostem v rámci realizace fúzního reaktoru ITER na jihu Francie.

ITER

Zdroj obrázku  – ITER (iter.org)

Seminář ITER Industry Day poskytne nejen informace o projektu experimentálního fúzního reaktoru ITER v Cadarache, ale i o možnostech a příležitostech pro český průmysl při dodávkách a kontraktech pro jeho výstavbu. Seminář se bude konat v pondělí 7. října 2019 od 13 hodin v pavilonu P, sál P1.

ITER

Zdroj obrázku  – ITER (iter.org)

Že půjde o věc významnou, dosvědčují účastníci konference, přijede například generální ředitel ITER Bernard Bigot či Massimo Garribba, zástupce generálního ředitele pro energetiku Evropské komise.

ITER

Zdroj obrázku  – ITER (iter.org)

 

 

Rozhovor s Petrem Březinou

Petr BřezinaSeminář ITER Industry Day na MSV 2019 připravuje Petr Březina, český zástupce ILO (Industrial Liaison Officers spadající pod evropskou organizaci Fusion For Energy, F4E). „Styčným důstojníkem“ s průmyslovými podniky se stal na základě svých zkušeností z Centra výzkumu Řež, prestižního ústavu zabývajícího se jadernou energetikou. Seminář bude otevřený, není třeba se na něj předem registrovat.

Můžete, prosím, ve zkratce přiblížit, o co v ITER jde? Lze laicky říct, že ve francouzském Cadarache vyroste termojaderný reaktor, který by energii vyráběl podobně jako Slunce? A dá se tento proces v pár větách popsat?
Termojaderná fúze ve své podstatě funguje na jednoduchém principu. Vezmeme dva izotopy vodíku (nejlehčího prvku periodické tabulky) a za pomoci vysoké energie a tlaku je srazíme. Jejich jádra překonají své přirozené odpudivé síly a spojí se, při čemž se uvolní obrovské množství energie. Termojaderná fúze představuje téměř nevyčerpatelný zdroj energie, který je v porovnání s jadernými štěpnými reaktory mnohem více ekologický, bezpečnější a samostatně udržitelný.

V souvislosti s ITER se objevuje pojem tokamak. Je to jiný název pro zamýšlený reaktor?
ITER (původně z anglické zkratky pro International Thermonuclear Experimental Reactor, nyní se používá latinský výraz „Iter“ znamenající cesta) je projekt mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru. Tokamak je vnitřní reaktorová nádoba fúzního reaktoru udržující za pomoci silného magnetického pole vysokoteplotní plazma a zabraňující kontaktu plazmatu se stěnami nádoby.

Četla jsem, že jde o jeden z největších projektů v současných dějinách lidstva a od roku 1985 na něm pracují vědci z celého světa. V jaké fázi je ITER teď?
Výstavba celého reaktoru je v plném proudu. K letošnímu březnu bylo dokončeno 62 procent výstavby k dosažení první plazmy, která je plánována na konec roku 2025.

Jakou roli v projektu hraje CVŘ? A jaké další české organizace se zapojují?
CVŘ je v tomto případě v roli jako každý jiný průmyslový podnik. Díky svému unikátního zařízení HELCZA se bude v brzké době přímo podílet na testování určitých vnitřních komponent reaktoru ITER. Dále se CVŘ podílí na vývoji specifického systému TBM – Test Blanket Module Systems. Vzhledem ke znalosti prostředí jak výzkumného, tak průmyslového, jsem byl jmenován jako zástupce pro komunikaci s průmyslem (ILO CZ). Na projektu se z ČR podílí i Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, se kterým CVŘ spolupracuje na fúzních projektech. ÚFP bude také prezentovat svůj příspěvek pro ITER na připravovaném semináři.

Konference má za úkol „vymyslet“ či nabídnout řešení, jak by se při výstavbě mohli zapojit čeští průmyslníci. Máte na mysli přesně nějaké obory?
V současné době nepředpokládáme omezení jen na některé specifické obory. Konkrétně ale bude záležet na poptávce v rámci vypisovaných tenderů ze strany Fusion For Energy (F4E) a ITER Organization.

Mohly by mít možnost zapojit se i menší podniky?
Ano, právě tato možnost je hlavní náplní a cílem nynější kooperace a komunikace s Evropskou komisí.

Účastníky konference mají být vysoce postavení politici a členové Evropské komise. Můžete prozradit jména?
Ano, máme potvrzené účastníky z Evropské komise. Přijede Massimo Garribba, zástupce generálního ředitele pro energetiku Evropské komise, Bernard Bigot, generální ředitel ITER nebo Johanness Schwemmer, ředitel F4E. Oslovili jsme také zástupce ministerstva průmyslu a obchodu a ministra Karla Havlíčka. Jednáme také o tom, aby celou akci moderovala Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu.

Seminář se bude konat v pondělí 7. října 2019 od 13 hodin na výstavišti BVV, v pavilonu P , sál P1. Aktuality o projektu ITER naleznete tady. Podrobnosti o celém projektu přinesl i český Technet.