Japonské investice do České republiky se zaměří na výzkum a vývoj, shodli se ministři na jednání

Japonsko mpo

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela jednal v Praze s ministrem hospodářství, obchodu a průmyslu Japonska Yasutoshi Nishimurou. Ministr Nishimura ocenil tradiční a silné průmyslové zázemí v Česku a uvedl, že o příznivém klimatu pro podnikání svědčí dlouhodobá přítomnost japonských investorů, kteří zde proinvestovali již téměř šest miliard USD.

Japonsko mpo

 

„Japonsko je jedním z největších přímých zahraničních investorů v České republice. Jsem rád, že budeme naše vztahy nadále rozvíjet, zaměříme se zejména na spolupráci ve výzkumu a vývoji v zelené energetice a digitalizaci,“ uvedl ministr Síkela.

Japonsko mpo

Podle ministra Nishimury hledají v tuzemsku usazené výrobní firmy cesty k posílení oblasti výzkumu a vývoje v rámci svých kapacit. Pomoci by jim k tomu měly také státní agentury, japonská Japanese External Trade Organization (JETRO) a český CzechInvest, které po jednání ministrů stvrdily nový Akční plán spolupráce na usnadnění a podporu investic v obou zemích, zejména v oblasti digitalizace a udržitelné energetiky. Za českou stranu Akční plán podepsal generální ředitel agentury CzechInvest Petr Očko a za japonskou stranu generální ředitel JETRO Kazushige Nobutani. Česko – japonský tandem ve výzkumu a vývoji podpoří také memorandum mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství Japonska o spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky, které ministři potvrdili svým podpisem na konci jednání.

Japonsko mpo

Oba ministři se shodli, že současná geopolitická situace skýtá pro obě naše země mnoho výzev, ale také příležitostí k dalšímu rozvoji hospodářských a obchodních cílů obou zemí. Ministr Síkela informoval o úspěšném odklonu ČR od závislosti na dodávkách fosilních paliv z Ruské federace. Do budoucna plánují obě země vyšší míru využití energií z obnovitelných zdrojů s cílem odstoupení od uhelných zdrojů v roce 2033. V Japonsku se jako zdroj výroby elektrické energie chystají využít nejen vodík, ale také čpavek. Energetický mix Japonska tak dozná v nejbližších letech citelných změn. Japonsko je lídrem v oblasti zavádění vodíkových technologií do praxe a podílí se na vývoji vodíkových čerpacích stanic, z nichž v ČR byla v letošním roce otevřena první v Praze.

Japonsko mpo

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo