Japonský velvyslanec Suzuki navštívil VŠB – Technickou univerzitu Ostrava

Hideo Suzuki VŠB Ostrava

Na VŠB-TUO zavítal v úterý 7. září japonský velvyslanec Hideo Suzuki. Hlavním důvodem návštěvy bylo ocenění, které na konci srpna převzal od velvyslance profesor Strnadel, a kterého chtěl pan velvyslanec osobně navštívit na jeho výzkumném pracovišti.

Hideo Suzuki

Na univerzitě hosté z japonského velvyslanectví navštívili profesora Bohumíra Strnadela, který z rukou japonského velvyslance převzal 26. 8. 2021 významné ocenění – Řád vycházejícího slunce. Na programu byl krátký proslov rektora VŠB-TUO, profesora Václava Snášela a prohlídka pracovišť univerzity. „Návštěva zavítala i do laboratoře mechanického testování a studia mikrostruktury 4,“ přibližuje program hostů rektor univerzity, profesor Snášel: „Profesor Strnadel dlouhodobě zprostředkovává akademickou výměnu mezi oběma zeměmi, která zahrnuje i přijímání japonských pracovníků na VŠB-TUO.“ A doplňuje k ocenění profesora Strnadela: „Ocenění, které pan profesor Strnadel získal, je jen potvrzením jeho odborných a lidských kvalit. Dlouhodobě podporuje a buduje vztahy s japonskými vědeckými institucemi a naší univerzitou. To, že získal zrovna toto výjimečné ocenění, je i pro celou univerzitu velká čest.“

Hideo Suzuki

„Profesor Strnadel byl oceněn za svou práci na prohlubování česko-japonských vztahů. Zásadním významem přispěl k podpoře vědecko-výzkumné a akademicko-průmyslové spolupráce mezi oběma zeměmi,“ zaznělo na předávání ocenění přímo z úst japonského velvyslance Suzukiho.

Hideo Suzuki

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb