Jedinečné spojení vědy a praxe: experti ze ŠKODA AUTO navštívili CIIRC ČVUT

CIIRC škoda auto

Pravidelné setkání zaměřené na strategická témata digitalizace oblasti Výroby a logistiky ŠKODA AUTO se minulý týden konalo v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT). Při této příležitosti se členové představenstva společnosti ŠKODA AUTO, Dr. Michael Oeljeklaus a Christian Schenk, spolu se čtyřmi desítkami expertů z oblasti výroby a logistiky, managementu kvality, financí a IT, seznámili s vybranými projekty, které se aktuálně na CIIRC ČVUT řeší a mají vazbu na automobilový průmysl. Během dvouhodinové prohlídky Testbedu pro Průmysl 4.0 jim vědecké týmy představily konkrétní výsledky výzkumu s využitím nejmodernějších technologií, které mají k dispozici v rámci centra excelence RICAIP.

CIIRC škoda auto
Výzkumníci předvedli zástupcům ŠKODA AUTO deset názorných experimentů. Škála jednotlivých ukázek byla velmi různorodá – od mobilní aplikace pro vzdělávání pracovníků, přes robotický 3D tisk a spolupráci mobilních robotů v logistice s využitím 5G sítě až po hybridní výrobu kombinující aditivní výrobu s obráběním. S přímým využitím v automobilovém průmyslu souvisí právě vyvíjený systém pro opětovné využití baterií z elektromobilů bez nutnosti jejich rozebrání na základní materiál. Díky automatizovaným operacím s minimálním zapojením člověka budou moci být autobaterie znovuoživeny, aby našly nové uplatnění i přes nižší kapacitu výkonu.

CIIRC škoda auto

 

„ŠKODA AUTO je dlouholetým a cenným průmyslovým partnerem našeho institutu a také technologickým hybatelem, což dokládá jak svým zapojením do výzkumných projektů s námi, tak i podporou platforem, jako je Národní centrum Průmyslu 4.0,“ uvádí prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT, a doplňuje: „Pro nás je důležité, že jsme dnes kolegům ze ŠKODA AUTO mohli ukázat nová řešení, na kterých naše týmy aktuálně pracují, a představit také nová témata a příležitosti pro další spolupráci.“

Výzkumníci CIIRC ČVUT se aktuálně zabývají projekty, které například řeší komplexní systém pro zajištění výroby s nulovou chybovostí (tzv. Zero-error Production). To vyžaduje automatizovaný monitoring kvality, ale i pochopení kauzality dat sbíraných z procesů, strojů a výrobků. Budoucností výroby a výzvou je také práce hybridních týmů složených z lidí a robotů, které budou v pozici uměle inteligentních partnerů.

„Jsme rádi, že Výroba a logistika ŠKODA AUTO patří k zakládajícím a klíčovým partnerům Testbedu pro Průmysl 4.0. Dlouholetý vývoj laboratoře, včetně fungování Národního centra Průmyslu 4.0, dokazují vysokou profesionalitu týmu CIIRC ČVUT. Ve spojení s našimi experty zde máme jedinečný prostor pro podporu výzkumu a vývoje, inovací a digitálních kompetencí zaměstnanců,“ říká Jiří Drbout, vedoucí plánování značky oblasti Výroby a logistiky ŠKODA AUTO, a zdůrazňuje: „Spolupráce s CIIRC ČVUT a Testbedem pro Průmysl 4.0 je pro nás klíčová. Díky ní již dnes společně vytváříme budoucnost průmyslové výroby, podporujeme digitální transformaci ve ŠKODA AUTO.“

K pracovnímu setkání výzkumníků a zástupců vedoucích pracovníků ŠKODA AUTO v takové formě došlo poprvé od dokončení Testbedu pro Průmysl 4.0. Tato experimentální laboratoř byla na jaře tohoto roku dovybavena špičkovými technologiemi v hodnotě přes 350 mil. korun díky zapojení CIIRC ČVUT do česko-německého centra pro pokročilou výrobu RICAIP. ŠKODA AUTO laboratoř aktivně využívá k podpoře kolaborativního a zakázkového výzkumu, inovací a rozvoji digitálních kompetencí zaměstnanců.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha