Jednala Mezinárodní telekomunikační unie

Rozvoj digitální infrastruktury, digitální transformace, budování důvěry a spolehlivosti v oblasti elektronických komunikací, nebo podpora digitálních inovačních ekosystémů a digitálních dovedností. Témata koordinačního jednání Mezinárodní telekomunikační unie, která budou prezentována na Světové telekomunikační rozvojové konferenci, která se uskuteční v červenci příštího roku.

„Hlavní priority rozvoje telekomunikací a digitální infrastruktury jsou pro celý svět stejné. Není možné, aby v moderní společnosti nadále polovina světové populace nedisponovala funkčním připojením k datovým službám,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko, který jednání předsedů Regionálních přípravných zasedání řídil.

itu

 

„Základní potřeby rozvoje telekomunikačního prostředí vidí všechny regiony světa podobně. Je třeba budovat spolehlivou a důvěryhodnou infrastrukturu, aby bylo možné připojit ty, kteří zatím elektronické služby využívat nemohou. Na to navazuje digitální transformace všech ekonomik světa, stejně jako potřeba zlepšování digitálních dovedností a znalostí, a to se zvláštním důrazem na podporu různých druhů rozvojových států,“ dodal náměstek Očko.

Také proto je hlavním tématem nadcházející rozvojové konference „Připojování nepřipojených k dosažení udržitelného rozvoje“. Nadále platí, že digitální služby významně podporují občany i ekonomiku při překonávání krize po celém světě. Lepší spolupráce na digitálním rozvoji s cílem posilovat odolnost ekonomiky a společnosti povede do budoucna ke zlepšení života.

Více informací je k dispozici tady.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo