Jednotka úpravy oleje od SKF zvyšuje kvalitu mazacího oleje

Jednotka úpravy oleje (Oil Conditioning Unit, OCU) společnosti SKF zlepšuje funkční vlastnosti maziva a pomáhá tak prodloužit provozní životnost ložisek. Zařízení typu plug-and-play (ihned po připojení připraveno k použití) provádí chlazení a filtraci oleje během jeho cirkulace, čímž pomáhá prodloužit provozní trvanlivost strojů a snižuje potřebu údržby. Chlazení pomáhá zlepšit provozní vlastnosti maziva a při filtraci se odstraňují nečistoty. Úroveň filtrace lze zvolit od hrubé po ultra jemnou.

SKF OCU

 

„To vše pomáhá snížit riziko selhání ložisek a zajišťuje spolehlivý provoz,“ říká Tommi Pitkaaho, produktový manažer společnosti SKF. „Může zajistit až pětinásobné prodloužení provozní životnosti oleje.“

Přibližně polovina všech předčasných selhání ložisek nastane v důsledku nesprávného mazání a znečištění maziva. Čištění mazacího oleje a zajištění jeho optimální teploty pomáhá snížit riziko selhání. Lze tak prodloužit dobu provozuschopnosti a provozní životnosti strojů a snížit potřebu údržby a náklady na opravy.

Další výhodou je, že se olej nemusí měnit tak často, což pomáhá snížit jeho spotřebu. Také to pomáhá snižovat náklady na likvidaci použitého oleje.

Nabídka jednotek OCU zahrnuje řadu možností, včetně modelů z nerezové oceli pro použití v náročných podmínkách, a doplňkové snímače umožňující provádět bezdemontážní diagnostiku. Lze je také kombinovat s dalšími výrobky, jako jsou jednotky regenerace oleje RecondOil DST společnosti SKF, které odfiltrovávají nanočástice – a dále tak zvyšují výkonnost strojů. Tyto činnosti lze rozšířit na základě smlouvy „Olej jako služba“.

Jednotky OCU se hojně používají v zařízeních, jako jsou převodovky, ventilátory či velká ložisková tělesa. Obvykle se používají v těžkém průmyslu jako v papírnách, ocelárnách či při těžbě a u strojů, jako jsou pohony, čerpadla, dopravníky nebo rotační pece.

Systém lze připojit ke stávajícím nádržím na hydraulickou kapalinu nebo mazivo, pokud je zapotřebí dodatečná regenerace oleje. Cílovým zákazníkem jsou obvykle prvovýrobci a koncoví uživatelé, jejichž zařízení pracují při teplotách oleje 10 až 80 °C a okolní teplotě −10 až 40 °C.

Společnost SKF
Cílem společnosti SKF je stát se nezpochybnitelným lídrem v odvětví výroby ložisek. Toho chceme docílit nabízením řešení, která snižují tření a emise CO2 a zároveň zvyšují provozuschopnost a výkonnost strojů. Naše výrobky a služby v oblasti rotačních hřídelí zahrnují ložiska, těsnění, řízení mazání, umělou inteligenci a bezdrátovou bezdemontážní diagnostiku. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a disponuje přibližně 17 000 distribučními místy po celém světě. Celkové prodeje za rok 2020 dosáhly 74 852 milionů SEK a počet zaměstnanců byl 40 963. Více na www.skf.com. ® SKF je registrovaná obchodní značka SKF Group.

Zdroj zprávy: SKF
SKF