Jitka Haubová je novou předsedkyní Mezinárodní obchodní komory v ČR

International Chamber of Commerce

Od 1. ledna 2023 je novou předsedkyní české pobočky Mezinárodní obchodní komory (ICC) Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky. Jitka Haubová byla na pozici předsedkyně české ICC zvolena jednohlasně a jejím úkolem bude vést a dohlížet na agendu pravidel pro transparentní tržní prostředí a zároveň napomáhat mezinárodnímu obchodu.

Jitka Haubová„Zvolení předsedkyní ICC je další zajímavou etapou v mém profesním životě. Čeští podnikatelé mají ve světě výrazně pozitivní renomé a úkolem obchodní komory je pomáhat českým podnikům i dalším společnostem v jejich obchodních aktivitách za hranicemi České republiky. Osobně se velmi těším na spolupráci s výkonným ředitelem ICC Karlem Machotkou a také na nové projekty, které na půdě ICC připravujeme,“ říká Jitka Haubová, nová předsedkyně Mezinárodní obchodní komory.

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC) je světová obchodní organizace, jejímž posláním je podporovat otevřený obchod a investice a pomoci podnikatelům naplňovat výzvy a příležitosti stále integrovanější světové ekonomiky.

Jitka Haubová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví, absolvovala studium Finančního řízení na Galilee College v Izraeli, získala Certifikát specialisty na strukturální fondy od Evropské komise a je certifikovaným mezinárodním auditorem na procesy jakosti. Na začátku profesní kariéry nastoupila do vládní agentury na podporu obchodu CzechTrade, kde také zastávala pozici generální ředitelky. Několik let byla spoluvlastníkem rodinné kavárny a restaurace. Jitka Haubová nastoupila do KB v roce 2006 do odboru Trade Finance. Od roku 2012 zastávala různé manažerské role v Korporátním a municipálním bankovnictví, které čtyři roky řídila. Nyní je členkou představenstva Komerční banky. Pravidelně se umisťuje v TOP žebříčcích českých manažerek a žen v bankovním sektoru.

Zdroj zprávy: Komerční banka

komerční banka logo