K Asociaci výzkumných univerzit ČR se připojuje Vysoké učení technické v Brně

VUT Brno

Asociace výzkumných univerzit, která vznikla před třemi roky a nyní jí předsedá rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, se rozroste o dalšího významného člena. Od 1. července se jím stane Vysoké učení technické v Brně.
Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze byly zakládajícími členy Asociace výzkumných univerzit. Ta vznikla 2. července 2019. Nyní, o tři roky později, do ní přistoupilo Vysoké učení technické v Brně.

cvut vut výzkum

Všech šest institucí se shodlo na společném prohlášení, tzv. Chartě AVU ČR. Členské univerzity jsou podle ní odhodlány například prosazovat excelentní tvůrčí a vzdělávací činnost s bohatou mezinárodní spoluprací, zapojovat se do mezinárodních univerzitních konsorcií podporujících přenášení dobré praxe ve výuce a výzkumu, obsazovat místa akademických pracovníků otevřenými, zpravidla mezinárodními výběrovými řízeními, a k mnoha dalším cílům.

cvut vut výzkum

„Špičkové univerzity jsou nezbytným předpokladem ekonomické prosperity a kulturního bohatství státu a národa. Jsou součástí českého i evropského vysokoškolského a výzkumného prostoru. Z této pozice přispívají ke konkurenceschopnosti nejen České republiky, ale celé Evropy,“ říká rektor ČVUT v Praze a současný předseda AVU Vojtěch Petráček. Považuje za nezbytné, aby ty české vysoké školy, které mají tradici, lidské a finanční kapacity, dostatečný výzkumný potenciál, a především ambici konkurovat těm nejlepším světovým univerzitám, koordinovaly své kroky a společně postupovaly na své misi k mezinárodní excelenci ve výzkumu a vzdělávání. „V nově vzniklé šestici členských univerzit jsou vyváženě zastoupeny všechny aspekty univerzitního vzdělávání a výzkumu pokrývané třemi širokospektrými univerzitami a třemi technickými univerzitami,“ upřesňuje rektor Petráček, který v AVU s potěšením uvítal Vysoké učení technické v Brně.

cvut vut výzkum

„Pozvání VUT do Asociace výzkumných univerzit je přirozeným krokem dokonání partnerského propojení předních českých univerzit, na kterých tak studuje v součtu téměř tři čtvrtiny vysokoškolských studentů a které společně generují více než tři čtvrtiny excelentního vědeckého výkonu na vysokých školách v České republice. Propojením výzkumného potenciálu v rámci Asociace se vytváří příležitost pro spolupráci špičkových výzkumných týmů na sdružených univerzitách, zvyšuje se mezinárodní konkurenceschopnost ve společném získávání prestižních výzkumných grantů a zviditelňuje se český vysokoškolský sektor v evropském i mezinárodním měřítku,“ uvádí rektor VUT Ladislav Janíček.

Univerzity společně sdílejí vizi zvyšování kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti v pedagogické a výzkumné činnosti. Chtějí spolupracovat na organizačních, legislativních i rozpočtových opatřeních, díky kterým se mohou v následujících letech dostat mezi nejlepší evropské, ale i světové vysoké školy.

cvut vut výzkum

V posledním prestižním celosvětovém žebříčku univerzit QS Ranking jsou v prvních čtyřech stech hned tři členové AVU – Univerzita Karlova, Vysoká škola chemicko-technologická a České vysoké učení technické v Praze. VŠCHT a ČVUT jsou zároveň také jedinými českými vysokými školami, které si v žebříčku v meziročním srovnání polepšily.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha