K dohodě s MPO o energetických úsporách se nově připojují i firmy E.ON Energie a EG.D

MPO logo

Dohoda uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a firmami E.ON Energie a EG.D počítá se zvyšováním energetické účinnosti u konečného spotřebitele napříč sektory. Dnes ji podepsal vicepremiér Karel Havlíček s předsedou představenstva E.ON Energie Martinem Záklasníkem a s předsedou představenstva EG.D Zdeňkem Bauerem. Firmy plánují v rámci dohody kromě zvyšování povědomí o možnostech úspor energie zaměřit své aktivity na výměnu zdroje vytápění, zavádění energeticky úsporného osvětlení či podporu obměny vozového parku s cílem zvýšit podíl automobilů na alternativní paliva.

„Těší mě, že dobrovolnou dohodu k energetické efektivitě uzavírají další dvě společnosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Postupné zapojování dalších firem by mělo vést ke snížení konečné spotřeby energie a souvisejících nákladů. Uzavření dohody není přitom nijak složité, vzor je na www.mpo.cz.“ Po shodě nad konkrétním zněním může být dohoda uzavřena v podstatě ihned.

ČR uzavíráním dobrovolných dohod v oblasti energetické účinnosti mimo jiné reaguje na povinnost vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti, která říká, že se v letech 2021 až 2030 musí každý rok realizovat úsporná opatření v objemu, aby bylo dosaženo 0,8 % snížení konečné spotřeby energie. Dobrovolné dohody jsou nástrojem motivačního charakteru s pozitivním dopadem na konečné spotřebitele, bez nutnosti zavádění plošné povinnosti snižování spotřeby energie.

„Zapojené firmy mimo jiné ukazují, že jim záleží na životním prostředí a udržitelném rozvoji,“ říká náměstek pro energetiku René Neděla a dodává: „Přitom chceme být maximálně transparentní. Každý rok společně vyhodnotíme plnění dohody jak ze strany E.ON a EG.D, a také, vždy sestavíme hodnotící zprávu a tu zveřejníme na našem webu.“

„Klima se mění a energetika se na tom historicky zásadním způsobem podílela. V E.ONu si to uvědomujeme a dlouhodobě se udržitelnosti a energetickým úsporám věnujeme. Protože víme, že se má začít vždy u sebe, intenzivně snižujeme vlastní uhlíkovou stopu. Instalujeme na své střechy solární elektrárny, zvyšujeme počty elektromobilů a CNG aut ve vozovém parku, 13 let pořádáme ekologickou soutěž E.ON Energy Globe, hledáme zelená řešení všude, kde to je možné. Úsporná energetická řešení realizujeme také u svých zákazníků z řad firem i domácností. Naším cílem je být jejich průvodcem do udržitelné energetické budoucnosti,“ vysvětluje generální ředitel společnosti E.ON v České republice a předseda představenstva E.ON Energie Martin Záklasník. „Významné energetické úspory představuje třeba výměna veřejného či průmyslového osvětlení, modernizace vzduchotechniky, využití kogeneračních jednotek v průmyslu nebo výměna kotlů v domácnostech. Tím, že klientům umožňujeme přechod na úspornější technologie, přispíváme ke zlepšení kvalita života přímo v daném místě, ale zároveň pomáháme snižovat emise CO2 a chránit klima,“ doplňuje Záklasník.

Kvůli organizační struktuře vstupují obě společnosti české skupiny E.ON k dohodám jednotlivě, ale se stejným cílem. Distribuční společnost EG.D, do konce minulého roku E.ON Distribuce, chystá své sítě na potřeby nadcházejících desetiletí. Jen do roku 2025 by měl objem investic do distribuční sítě přesáhnout 31 miliard korun. Z toho více než 7,3 miliardy korun poputuje na chytré technologie a digitalizaci, které mají zvýšit stabilitu a bezpečnost dodávek energie pro zákazníky a rovněž zkvalitnit dálkové řízení sítí a zlepšit jejich ekonomickou efektivitu. Jen letos do své sítě EG.D nainstaluje na třicet tisíc chytrých elektroměrů. Do roku 2027 jich bude přes čtvrt milionu.

„Chytré elektroměry přinesou řadu výhod pro naše zákazníky, ale stejně tak jsou důležité i pro rozvoj naší energetické infrastruktury. Pro obě strany totiž znamenají nové možnosti v rozhodovaní, jak využívat elektrickou energii, jak s ní v reálném čase hospodařit a být tak co nejvíce efektivní. V nadcházejících letech se chceme věnovat nejen instalaci těchto zařízení, ale také zajistíme kampaň, která zvýší povědomí lidí o energetických úsporách a možnostech zvyšování energetické účinnosti,“ dodává předseda představenstva EG.D Zdeněk Bauer.

S ohledem na další možné zpřísnění celoevropských cílů v oblasti snižování produkce oxidu uhličitého bude téma energetických úspor nabývat na důležitosti. Nejen z tohoto důvodu došlo v předchozím roce k zavedení role Manažera pro udržitelnost v obou společnostech skupiny E.ON v České republice – E.ON Energie i EG.D. V plánu je rovněž také zřízení zvláštní pracovní skupiny pro hodnocení naplňování dobrovolné dohody mezi Českou republikou a zástupci dotčených společností.

K dobrovolné dohodě se mohou o energetických úsporách připojit všechny subjekty napříč podnikatelským sektorem, kterým není lhostejná kvalita životního prostředí, změna klimatu a efektivní nakládání s energií spojené se zvyšováním energetické účinnosti. Na stránkách MPO jsou zveřejňovány veškeré informace včetně už uzavřených smluvních vztahů.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR