Kandidátem na děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se stal doc. Václav Čuba

čvut

Kandidátem na funkci děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) pro období 2022-26 byl Akademickým senátem fakulty v prvním kole hlasování zvolen doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. Nového děkana jmenuje rektor v průběhu ledna tak, aby mohl funkci převzít od začátku února 2022. Do té doby funkci zastává prof. Igor Jex, který fakultu vedl dvě funkční období.

„Děkuji Akademické obci, velmi si vážím podpory Akademického senátu a věřím, že jejich důvěru nezklamu. Současně bych chtěl poděkovat spolukandidátovi na funkci děkana. Soutěž kandidátských programů je vždy ku prospěchu,“ říká kandidát na děkana doc. Václav Čuba.

Akademický senát FJFI volil v pondělí 13. prosince 2021 v podvečer po skončení shromáždění akademické obce, která taktéž vyjadřovala svou podporu kandidátům prostřednictvím tajného hlasování. Vybíralo se ze dvou kandidátů: prof. Michala Beneše, proděkana pro pedagogiku, a doc. Václava Čuby, proděkana pro rozvoj fakulty. Akademická obec doporučila volbu doc. Václava Čuby a v následné volbě byl v prvním kole zvolen doc. Václav Čuba poměrem hlasů 11:6 (přítomno bylo 17 senátorů).

„Gratuluji doc. Václavu Čubovi ke zvolení. Otevírá se před ním nová životní etapa a já mu mohu popřát jen hodně sil, elánu i tvůrčí energie. Sám vím, jak je funkce děkana náročná. Navíc nás čeká nelehké období, kdy bude třeba zajistit další financování center, která na fakultě v posledních letech díky velkým projektům vznikla. Oba kandidáti byli jako proděkani součástí mého týmu, a mají tedy už zkušenosti s vyjednáváním a znají současný stav na úrovni univerzity. Věřím, že můj nástupce tyto zkušenosti zúročí a povede fakultu k dalšímu rozvoji,“ říká prof. Igor Jex, stávající děkan FJFI.

„Je lhostejné, jestli jsme akademičtí pracovníci, studenti nebo vědečtí pracovníci – všichni jsme Jaderňáci, jsme na jedné lodi a fakulta je naším domovem. Práce a studium nás musí v první řadě bavit, jen tak budeme mít motivaci pracovat i studovat co nejlépe a neustále se zlepšovat. Můžeme být hrdí na to, co jsme společně dokázali, ale musíme být otevření diskuzi i o našich nedostatcích a k názorům druhých musíme přistupovat s respektem, i v případě, že s nimi nesouhlasíme. Pro rozvoj fakulty je zásadní co nejaktivnější akademická obec,“ píše v úvodním mottu svého kandidátského programu doc. Václav Čuba.

Ten chce především zlepšit komunikaci uvnitř fakulty a více se soustředit na spolupráci jednotlivých součástí jak v oblasti vědy, tak v oblasti vzdělávání. Chce rozšířit možnosti pro výjezdy studentů do zahraničí a ještě více lákat zahraniční studenty k nám. Fakultu chce vést co nejvíce transparentním způsobem, čemuž by měla napomoci i nová funkce ombudsmana pro komunikaci mezi pedagogy a studenty.

Kompletní volební program a životopis doc. Václava Čuby je na webových stránkách.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha