Kapacitní inzeráty a inzeráty na prodej strojů ZDARMA (až do odvolání)

Stejně jako jsme to udělali v době hospodářské krize v letech 2008-2011, chceme pomoci českým strojírenským firmám překlenout těžké období, které nás všechny čeká v souvislosti s následky šíření koronaviru.

Předpokládáme, že eskalace infekce COVID-19 povede k plošným výpadkům personálních kapacit ve firmách, ale také k poklesu počtu zakázek a částečnému “zamrznutí” části strojírenské výroby, a to zejména pro zahraniční odběratele. Pro strojírenské firmy tak bude obtížné udržet současnou výrobu ve standardní podobě a ještě komplikovanější bude získat nové zakázky. Taková situace může vést buď k výpadkům vlastních kapacit (vysoká nemocnost zaměstnanců a problémy s logistikou) nebo naopak k nevyužitým kapacitám (nedostatek zakázek díky omezeným možnostem obchodu).

svařování

Z toho důvodu nabízíme následující možnosti:
1) Kapacitní inzeráty:
Za níže uvedených podmínek (viz bod 4) nabízíme bezplatné zveřejnění kapacitních inzerátů v oblasti strojírenské výroby, a to jak poptávky, tak nabídky. Jde tedy především o svařování, pálení, dělení materiálu, soustružení, frézování, broušení, tváření, operace na plechotvářecích strojích (ohýbání, děrování, ohraňování), ohýbání trubek a profilů, povrchové úpravy, laserové řezání plechů i profilů, řezání vodním paprskem, odlévání a další standardní strojírenské technologie.

práce

2) Co musíte udělat, abychom vám zveřejnili inzerát?
Poslat e-mail s následujícími náležitostmi na náš e-mail info@zakazka.cz. Jakákoli jiná forma nebo chybějící informace povedou k odložení, resp. k neuveřejnění inzerátu!

a) název firmy včetně právní formy(s.r.o. nebo a.s.)
b) lokalita firmy (město nebo obec + kraj)
c) kontaktní telefon a e-mail (ideálně i web firmy)
d) logo firmy v JPG, GIF nebo PNG formátu do přílohy emailu (to potřebujeme do hlavičky inzerátu)
e) minimálně 1 ks dostatečně kvalitní fotografie (optimální jsou 2-3) z vašeho výrobního provozu. Je výhodné vyfotit klíčový stroj nebo nejmodernější technologii, kterou ve firmě máte. Fotografie posílejte formou přílohy a jako samostatné JPG. Nemáme kapacity separovat fotografie z dokumentů MS Wordu nebo PDF.
f) popis kapacit, které nabízíte nebo poptáváte. Za ideální se považuje typ stroje a počet normohodin nebo podobná forma, která umožní potenciálnímu zákazníkovi vytvořit si jasnou a reálnou představu tom, co vlastně nabízíte nebo poptáváte a v jakém rozsahu. U svářečských prací je samozřejmostí uvedení technologie (zkoušky svářeče apod.). Prosíme abyste neuváděli každou dílenskou brusku a každé pomocné pracoviště, protože to nemá smysl a takové inzeráty nefungují. Uvádějte pouze hlavní technologie, u kterých máte kapacitní výpadek nebo naopak přebytek, pokud hledáte výpomoc. Pokud máte robotizovaná pracoviště, pochlubte se tím. Celý text inzerátu (bez obrázků) by neměl překročit A4, ale pokud přidáte pár řádků o vaší firmě a zvláště o technologických možnostech, referencích a zkušenostech, rádi vám je po úpravě zveřejníme. Každý inzerát má formu článku, který vyjde v běžném denním vydání. Jak bude takový inzerát vypadat, se můžete podívat například zde nebo tady.
g) V inzerátu, který nám zašlete, musí být uveden text “Souhlasíme se zveřejněním kontaktních údajů v inzerátu” a jméno konkrétní osoby, která je oprávněna takový souhlas poskytnout*. Dále musí být ve vašem e-mailu výslovně uveden text “Souhlasíme s podmínkami uvedenými v bodě 4 nabídky“. V předmětu e-mailu napište “Žádost o zveřejnění inzerátu”. Bez těchto náležitostí NEBUDE INZERÁT ZVEŘEJNĚN!!!

*) Striktně dodržujeme pravidla GDPR, takže po zveřejnění inzerátu nebudou vaše kontaktní údaje v žádné naší databázi a nikdy vám nebudeme posílat žádné nabídky na služby třetích stran. Nicméně, musíte počítat s tím, že v inzerátu zveřejněné údaje jsou dostupné široké veřejnosti, což je ostatně stejné jako například údaje na vašich internetových stránkách.

Obecně je naše nabídka kapacitních inzerátů určena pro menší a střední strojírenské firmy, ale i pro velké zaměstnavatele. Bohužel nemůžeme pomoci všem a bohužel to neumíme zejména u drobných živnostníků s velmi omezeným rozsahem technologií. Jsme na trhu 20 let a naše zkušenosti ukazují, že firmy si hledají alespoň přibližně “sobě rovné”, takže malé zámečnické nebo kovodělné firmy s živnostenským formátem jsou spíše na okraji zájmu o kooperace a náš strojírenský portál pro ně není nejvhodnější platformou.

3) Prodej strojů:
Nabízíme inzeráty zdarma pro prodeje strojů s nabízenou cenou od 300.000 Kč + DPH výše. Inzeráty s levnějšími stroji vám z kapacitních důvodů nezveřejníme. Nejsme bazar strojů a pokud máte na prodej starší, resp. levnější stroje, obraťte se právě na zavedené bazary. Naším záměrem je pomoci firmám zlepšovat technologický rozsah a nikoli zbavovat je starostí s historickým vybavením. Základními podmínkami pro uveřejnění inzerátu na prodej stroje je kromě kontaktních informací (viz výše bod a) až d) + bod g)) i cena a minimálně 2 fotografie stroje. Jako nezbytné se jeví informace o GO a SO, uvedení výrobce a roku výroby stroje, popis stavu stroje, popis dodatečného vybavení a případně i možnosti dopravy a montáže nebo možnosti vyzkoušení stroje v chodu. Bez uvedení ceny stroje NEBUDE INZERÁT ZVEŘEJNĚN!!! Cenu uveďte bez i včetně DPH.

4) Podmínky:
Naše nabídka je činěna z dobré vůle a nezakládá žádný právní nárok na poskytnutí nabízených služeb. To se týká zejména situace, kdy počet inzerátu přesáhne rozumnou míru, která by narušovala chod a zaměření nebo kapacity našeho strojírenského portálu. V každém týdnu jsme schopni zveřejnit maximálně 5 kapacitních inzerátů a maximálně 3 inzeráty na prodej strojů. Zveřejňovat tedy budeme podle pořadí, naléhavosti a dalších dispozic. Naše nabídka rovněž negarantuje vyřešení kapacitních problémů nebo prodej konkrétních strojů. Máme dobrou vůli pomoci, ale zveřejněním inzerátu naše aktivita končí a za žádný výsledek nemůžeme ručit. Vše se odvíjí od situace na trhu. Pokud se z nějakého důvodu rozhodneme inzerát nezveřejnit, nemůžete tuto službu po nás vymáhat. Již vydané inzeráty mohou být po 3 měsících smazány (aby nám nezatěžovaly server).  Nabídka inzerátů zdarma platí až do odvolání akce (předpokládáme, že situaci znovu vyhodnotíme během měsíce května 2020). Současně si vyhrazujeme právo upravit text inzerátu (chyby, struktura textu apod.). Případné úpravy budou prováděny ve váš prospěch (proto to děláme). Tato nabídka může být kdykoli odvolána nebo změněna, ale po dobu platnosti bude zcela ZDARMA. Souhlas s těmito podmínkami podmiňuje možnost poskytnutí nabízených služeb.

V příštích týdnech se českým strojírenským firmám pokusíme pomoci ještě dalšími způsoby. Tyto kroky se budou odvíjet od situace a našich možností. Máme v plánu nabídnout i některé placené služby, které by mohly strojírenským firmám pomoci, ale z důvodů nákladů je není možno poskytovat zdarma.

Všem přejeme pevné zdraví a vysokou odolnost

zakazka

 

PS: V letech 2008-2011 jsme takto pomohli mnoha českým firmám, ale tentokráte je situace výrazně komplikovaná tím, že z důvodu hrozby nakažení nemůžeme osobně navštěvovat strojírenské firmy.