Katastrofický scénář propouštění se zatím nepotvrdil

růst narust

České firmy se snaží i v současné náročné situaci své zaměstnance udržet. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy, kterého se v listopadu zúčastnilo 127 podniků, většina dotázaných zatím neplánuje změny v počtu zaměstnanců. Propouštění hlásí 6 % respondentů, necelá čtvrtina chce naopak ještě letos nabírat. Důležitý bude další vývoj ekonomiky a zda se podaří zajistit na příští rok zastropování cen energie pro všechny firmy.

krize pix

Změny v počtu zaměstnanců letos nechystá 71 procent dotazovaných firem, v prvním pololetí příštího roku pak změny neplánuje 56 procent podniků. Aktuální stavy zaměstnanců bude letos podle šetření snižovat 6 procent firem a v prvním pololetí příštího roku 10 procent, přičemž mezi nejčastější důvody propouštění patří zvýšení efektivity a úspor a kombinace více faktorů, jako je například zvýšení cen energie a ztráta zakázek. I když celkový optimismus na trhu práce v souladu s ekonomickým vývojem a výhledem klesá, aktuálně plánuje více firem nabírat zaměstnance než propouštět. Přetrvávající vysoké nejistoty a ochlazující ekonomika projevující se ve zpomalení zakázek či investic nebudou nicméně vytvářet pro firmy jednoduché prostředí, a tak i firmy jsou a budou ve výhledu a plánování velmi opatrné.

„Na pracovním trhu jsou patrné rozdíly mezi odvětvími, kdy energeticky náročné podniky či firmy v oblasti služeb nebo firmy přímo napojené na energeticky náročné podniky, jsou a budou v tíživější situaci a k případnému propouštění bude docházet právě u nich. Pokud k tomu přistupují už nyní, jedná se zatím o organizační úsporná opatření a snižují personál v jednotkách zaměstnanců. Kvalifikované zaměstnance ve výrobě se snaží držet. Rovněž vidíme situace, kdy velká část firem hledá efektivnější způsoby organizace práce kvůli zvyšujícím se nákladům,” popisuje výsledky Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

sp cr průzkum

Svaz ale upozorňuje, že se problémy energetické krize spolu s postupujícím ochlazením i zahraničních ekonomik mohou přelévat do všech odvětví. „Opatření vlády pro zastropování cen energie všem firmám a pomoc nejvíce postiženým odvětvím mohou situaci ve firmách zmírnit a zklidnit. Zhoršit ji ale může nastupující globální recese, a to zejména pokud povede k významnému ochlazení nových zakázek, jak tomu bylo v letech 2008 až 2010. Pokles poptávky logicky musí vést k propouštění. K propadu zakázek v tuto chvíli sice již dochází, ale zatím ne skokově. Nynější úroveň produkce rovněž ovlivňují to, že firmy kvůli logistickým problémům v mnoha případech teprve nyní realizují objednávky z minulého roku. Obecně se však očekává spíše větší ochlazení. Pokud by takový scénář nastal, musíme mít připraven kvalitní a funkční kurzarbeit,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

sp cr průzkum

Zaměstnavatelé se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků, kteří odpovídají volným pracovním místům. Situaci na trhu práce by také mohly zkomplikovat odchody do předčasného důchodu. Téměř 39 % dotázaných firem totiž zaregistrovalo zvýšený zájem o předčasné odchody do důchodů u svých zaměstnanců.

PARAMETRY PRŮZKUMU
Průzkum k trhu práce realizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR v listopadu 2022 a zapojilo se do něj 127 průmyslových firem, z toho jedna třetina podniků působí ve strojírenství. Na otázky odpovídalo 18 procent malých firem (do 50 zaměstnanců), 40 procent středně velkých firem (51 až 250 zaměstnanců) a 42 procent velkých podniků (250 až 500 zaměstnanců).

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu