Katedra fyziky FEI VŠB-TUO získala evropský patent, vyvinula senzor, který pomůže v medicíně i životním prostředí

VŠB – Technická univerzita Ostrava se může pochlubit dalším evropským patentem. Ten získali vědci z Katedry fyziky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, kteří se v posledních letech věnovali problematice tzv. povrchových vln.
Povrchové vlny jsou světelné vlny, které můžeme lokalizovat, a to v místech podél rozhraní mezi prostředími.

všb patent

 

„Tyto vlny jsou citlivé na to, co se v blízkosti povrchu nachází, a dají se proto využít k získání informací o vlastnostech látek, které jsou s povrchem v kontaktu,“ vysvětluje hlavní řešitel Petr Hlubina.

Jeho výzkumný tým vyvinul optický senzor, který funguje právě na principu povrchových vln. Uplatnění najde v nejrůznějších oblastech, od životního prostředí až po medicínu.

Tento senzor má schopnost provádět detekci specifických biologických látek. „Zařízení, která jsou schopna detekovat jak plyny, tak i kapaliny, nejsou v současné době běžně dostupná,“ vysvětluje jeden z řešitelů Dalibor Ciprian. Díky tomuto senzoru tak mohou vědci detekovat škodliviny ve vzduchu či vodě, sledovat výdech pacienta nebo zjistit přítomnost specifických biologických látek v tělních tekutinách.

ADK

Reklama

„Obecně řečeno, můžeme sledovat různé veličiny, pokud se dají převést na měřitelné změny indexu lomu,“ dodává Dalibor Ciprian. Vědecký tým pokračuje ve výzkumu navazující problematiky se slibným aplikačním potenciálem.

V minulém roce VŠB-TUO podala: 3 mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a získala 2 Evropské patenty. Patenty tak chrání originální technická řešení našich vědců. Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné a základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele, jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Pro univerzitu jsou tak patenty důležitou součástí komercializace vědy a výzkumu.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Otrava
všb